Büyenizden Haberler

İki yılda bir yapılan Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Öğrenci Kurultayı’nın dördüncüsü    23-24 Nisan 2011 tarihlerinde, ÇMO İzmir Şubesi sekreterliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. “Mesleki Sorunlar, Eğitim Sorunları, Yerel Sorunlar, Enerji ve Çevre” temasıyla toplanan ÇMO 4. Öğrenci Kurultayı’na 18 Mart Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Harran Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,  Süleyman Demirel Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel, olmak üzere toplam 21 üniversiteden katılım sağlanmıştır. Kurultaya Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, ÇMO Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve ÇMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz katılım sağlamıştır.

ÇMO 4. Öğrenci Kurultayı, ülkemizde ve dünyada yaşanan çevre felaketlerinin hat safhaya ulaştığı; sel, deprem ve enerji sektörü kaynaklı çevre felaketlerinin hala kendini gösterdiği, nükleer felaketlerin şiddetlerinin büyüyerek yaşandığı, bölgemizdeki ülkelerde çatışmaların sürdüğü ve öte yandan ülkemizde yapılacak genel seçimlere yakın çok kritik ve tarihsel bir dönemde toplanmıştır. Ve yine bu dönem, mesleğimize yapılan saldırıların da olanca yoğunlaştığı, meslek örgütümüz ÇMO’nun olanca zorlu mücadeleler vererek, büyük kazanımlar elde ettiği bir dönemdir.