Büyükelçilik tasdikleri

Büyükelçilik tasdikleri
TASDIK İŞLEMLERİ
Türkiye’de düzenlenen evrakların Ukrayna’da, Ukrayna’da düzenlenen evrakların ise Türkiye’de geçerli
olabilmesi için bunların tasdik edilmesi gerekir (Ukrayna Lahey Sözleşmesi’ne taraf olmadığı için tasdik
şerhi kabul edilmemektedir).

Türkiye’de düzenlenen evrakların tasdik işlemleri aşağıdaki düzene göre yapılır:

  1. Evrak Ukraynaca’ya tercüme ettirilir ve notere tasdik ettirilir.

   2-  Büyükelçiliğimize müracaat yapılır. Müracaat sırasında ibraz edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

                         Gerçek kişiler için:

          Tasdik edilecek evraklar ve fotokopileri
       Form
          Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi
          $ 10 banka dekontu (müracaat ücreti)
                         Tüzel kişiler için:
          Tasdik edilecek evraklar ve fotokopileri
       Form
          Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi
          Şirket dosyası (“Vize” bölümüne bakınız)
          $ 10 banka dekontu (müracaat ücreti)
Tasdik edilecek evrakların sahibi şahsen müracaat edemiyorsa, müracaat edecek kişinin vekaletnamesini de
ibraz etmesi gerekir.
Tercüme yanlış ya da eksik bir şekilde yapılmışsa veya sunulan evraklar uygun olmayan bilgiler
içeriyorsa tasdik talebi yerine getirilmez. Ayrıca, kontrat, dekont, fiş, fatura, gümrük beyannamesi ve
benzeri evraklar Ukrayna mevzuatı gereğince kesinlikle tasdik edilemez.

Eğer konsolosluk görevlileri müracaatı kabul etmişse, Büyükelçiliğin banka hesabına tasdik ücreti yatırılır

Dikkat! Tasdik edilmesi istenen evraklar Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir,
Kırklareli, Kocaeli (İzmit), Manisa, Sakarya (Adapazarı), Tekirdağ veya Yalova illerinde düzenlenmişse
Büyükelçiliğimize değil, Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na müracaat edilmesi gerekir.

Büyükelçilik tasdikleri için firmamızla itibata geçiniz.

Poyraz Danışmanlık

0312 481 34 88 0532 600 33 77