Monthly Archives: Haziran 2011

Yabancı Çalışma İzni Takip

Yabancı Çalışma İzni Takip 1.Ön İnceleme: Firmanız ve yabancıdan evrakının temini ön inceleme ve değerlendirme yapılarak sonucun önerilerimizle birlikte firmanıza ve yabancıya bildirilmesi. 2.Hizmet Sözleşmesinin imzalanması: Teklifimizin kabulü halinde, Poyraz Danışmanlık hizmeti, sorumlulukları ve fiyat teklifini içeren hizmet sözleşmesinin imzalanması. 3.Evrak asıllarının istenmesi: Sözleşme onayından sonra firma

Read more
Yabancı Çalışma İzni Sorgulama

Yabancı Çalışma İzni Sorgulama internetten yabancı çalışma izni başvurusu Yabancıların çalışma izni elektronik imza ile başvurusu Turizm sektörü yabancıların e imza ile çalışma izni başvusuru Yabancı personel başvurusu için e imza Çalışma Bakanlığı yabancıların elektronik imza ile çalışma izni başvurusu Yabancılara çalışma izni Yabancıların eloktronik imza ile çalışma izni başvurusu Çalışma Bakanlığı

Read more
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ ONLİNE

YABANCI ÇALIŞMA ZİNİ ONLİNE YABANCI ÇALIŞMA İZNİ ŞARTLARI Çalışma Bakanlığı Kriterlerine göre Türkiye de şirket ortağı veya şirket personeli olarak çalışacak olan yabacı uyrukluların çalışma izni için müracaat etmeden önce dikkat etmeleri gereken hususlar. YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN NASIL ALINIR 1- Türkiyede yabancıların Çalışma Bakanlığına müracaatlarında en az 6 aylık ikamet tezkerelerinin olması

Read more
yabancı çalışma izni nasıl alınır

yabancı çalışma izni nasıl alınır YABANCILARIN OTURMA İZNİ Yabancılara Çalışma Amaçlı Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. ) 2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet ) Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.) 1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak ) Çalışma Bakanlığından

Read more
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ KANUNU

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2. — Bu Kanun; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci cümlesi ile 5680 sayılı Basın Kanununun 13 üncü maddesi ve 231 sayılı Basın

Read more
YABANCI UYRUKLULARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

YABANCI UYRUKLULARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR yabancı uyruklulara çalışma izni, yabancı çalışma izni uzatma, yabancı uyruklulara çalışma izni nasıl alınır, yabancı uyruklu çalışma izni için gerekli belgeler, yabancı çalışma izni başvuru, yabancı uyruklular çalışma izni nasıl alınır, yabancı çalışma izni başvurusu, yabancı çalışma izni başvuru formu, yabancı çalışma izni dilekçe, yabancı uyruklulara

Read more
Yabancı Çalışma İzni Başvuru

Yabancı Çalışma İzni Başvuru 1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki

Read more
Yabancı Çalışma İzni Nasıl Yapılır

Yabancılar çalışma izni MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı Yabancılar çalışma izni talep dilekçesi, Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel

Read more
Turizm yatırım teşvik belgesi nedir

Turizm yatırım teşvik belgesi Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü yatırım teşvik belgesi mevzuatlarına göre Turizm sektörü konaklama tesisleri yatırımlarına yatırım teşvik belgesi almak için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırım belgesi alınması gerekir Turizm yatırım teşvik işlemleri Otel yatırım teşvik Turizm teşvik Turizm yatırım teşvik belgesi nasıl alınması için firmamızla

Read more
Turizm Teşvik Belgesi nasıl alınır

Turizm Belgesi nasıl alınır ve gerekli evraklar Turizm Belgesi Başvurularında İstenilen Belgelerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Başvuru Madde 3 — Turizm belgesi taleplerinde başvurular; Yönetmelikte ve bu Tebliğ ile istenilen belgeler ile Bakanlığa yapılır. Başvuru dilekçesi Madde 4 — (ilk fıkra mülga:R.G. 06/04/2006-26131) Bakanlığa verilecek olan başvuru dilekçesi; belge talebinde bulunan gerçek kişi

Read more