Monthly Archives: Temmuz 2011

kozmetik ithalat izin bildirimi

Kozmetik ithalat izin bildirimi kozmetik ithalat izin bildirimi nasıl yapılır Kozmetik ithalatlarında kontrol belgesi gerekirmi? Kozmetik ithalat izni ekli liste Kozmetik ithalat izni konusunda danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. İthalatını veya üretimini yapacağınız tüm Kozmetik Ürünler (parfüm, şampuan, makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri vb.) için Sağlık Bakanlığı’na, Kozmetik Bildirim başvurusunun

Read more
kozmetik ithalat izni

Kozmetik ithalat izni Kozmetik ithalat izni nasıl yapılır? Kozmetik ithalat bildirimi yapılmadan ithalat gerçekleştirilebilirmi ? Kozmetik ithalat bildirimimi nası yapabilirim? Kozmetik ithalat izni konusunda danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. İthalatını veya üretimini yapacağınız tüm Kozmetik Ürünler (parfüm, şampuan, makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri vb.) için Sağlık Bakanlığı’na, Kozmetik Bildirim

Read more
Yatırım Teşvik Belgesi 2011

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Yatırım teşvik belgesi ile ilgili genel bilgiler için aşağıda bir metin mevcuttur. Fakat biz o metni okumanıza karşı olmamakla birlikte, bizi aramanızı öneririz. Konusunda uzman arkadaşlarımızla, yatırımınıza dair her olasılığı karşılıklı irdeleyebilir, sizin için maksimum yatırım desteği sağlayacak argümanlara birlikte karar verebiliriz. Bunun için bizi aramanız yeterlidir. Firmamızda

Read more
Yatırım Teşvik Belgesi Alan Firmalar

yatırım teşvik belgesi alan firmalar YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR İşlemlerinizde firmamız başvuru için gerekli makine-teçhizat listelerini ve yatırım bilgi formunu hazırlamakta; aynı zamanda Hazine Müsteşarlığı ve ilgili Sanayi Odaları nezninde evrak takibi yapmaktadır. Yatırım kararı öncesi firmanızı bilgilendirir. Yatırım yeri seçimi, Yatırım cinsleri menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı

Read more
Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Belgeler

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Belgeler; Yatırım Teşvik Alımında Gereken Evraklar 1. İmza sirküleri, (Noter tasdikli olacaktır) 2. Ticaret Sicil Gazeteleri, (Kuruluş, sermaye, adres, unvan, son imza yetkisi değişikliğine ait olanlar) 3. Vergi levhası fotokopisi, 4. İthal ve Yerli alınacak makinelerinizin Proforma faturaları, (varsa katalogları) 5. Şirket ortaklarının şahsi vergi dairesi adı ve hesap numaraları listesi,

Read more
Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi verileceği anlamına

Read more
Yatırım Teşvik Belgesi

yatırım teşvik belgesi Teşvik belgeli yatırımlara sağlanacak destek unsurları (1) Kararın eki ek-4’deki listede yer alan; teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki yatırımlar bölge ayırımı yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından

Read more
Turizm Yatırım Belgesi Ne İşe Yarar

turizm yatırım belgesi ne işe yarar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1 – Bu Kanunun amacı; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Kapsam: Madde 2 – Bu Kanun, turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ile geliştirilmelerine, turizm

Read more
Turizm yatırım belgesi Talebi

turizm yatırım belgesi talebi Başvuru için gerekli evraklar; 1. Başvuru dilekçesi: 2. Rapor (alınan bilgilere göre 4M hazırlayacaktır) 3. Ticaret sicili gazetesi 4. İmza sirküleri 5. Vergi Levhası 6. Tapu fotokopisi 7. İmar durum belgesi (apart üniteler için) Yatırımın özelliği ve turizm bölgesine göre farklı belge veya fikir projesi talep edilebilir. Eksiksiz hazırlanmış bir Turizm Yatırım İzni dosyası, kısa sürede

Read more
turizm yatırım belgesi nasıl alınır

turizm yatırım belgesi nasıl alınır; TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN MÜRACAATTA GEREKLİ BELGELER : (A) Dilekçe (Biz hazırlıyoruz) (B) İmza Sirküleri (C) Müracaat Harcı Makbuzu (D) Ticaret Sicil Gazetesi (E) Yatırım Bilgi Formu (Biz hazırlıyoruz) (F) SGK Borcu Yoktur Yazısı (G) Çevresel Etki Değerlendirmesi Kararı (ÇED BELGESİ) Çevre Orman İl Müdürlüğünden alınır. (H) Beyan ve Taahhüt (I) Kapasite Raporu

Read more