deterjan ithalat bildirimi gerekli evraklar

deterjan ithalat bildirimi gerekli evrakla nelerdir?

Deterjan ithalat bildirimi yapılmadan ithalat gerçekleştirilebilirmi?

Deterjan ithalat bildirimimi nereye yapmalıyım?

Deterjan ithalat bildirimi ekli liste

Deterjan ithalat bildirimi nedir?

deterjan ithalatlarında kontrol belgesi düzenlenmesi gerekirmi?

Kozmetik ve Deterjan cinsi eşyanın ithalatlarında Bildirimi düzenleyen Tebliğlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
—  Kozmetik ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/12)
—  Deterjan ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/13)
2009/12 sayılı tebliğ hükümlerine göre;
1. Tebliğ Eki (Ek 1) yer alan ürünleri piyasaya ilk kez arz edecek  ithalatçı veya temsilcisi, bu ürünleri, Kozmetik Yönetmeliği’nde yer alan Kozmetik ürün ve üreticileri Bildirim Formu ile birlikte Sağlık Bakanlığına bildirir.
2.  Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Kozmetik ürün ve  üreticileri Bildirim Formu’nun bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz edilir.
3. İthal edilecek kozmetik ürününe ait bilgilerin Kozmetik ürün ve üreticileri Bildirim Formu’nda belirtilmiş olması zorunludur
4.  İthal edilecek her yeni kozmetik ürünü için, Kozmetik ürün ve üreticileri Bildirim Formu Sağlık Bakanlığına onaylattırılır.
5. Kozmetik ürün ve üreticileri Bildirim Formu’nda yer alan firma unvanı ve vergi numarasının gümrük beyannamesindeki firma unvanı ve vergi numarası ile aynı olması zorunludur
6.  Ekli listede (Ek 1) yer almakla birlikte, Kozmetik Yönetmeliği uyarınca bildirime tabi olmayan ürünlerin ithali, Sağlık Bakanlığından alınacak kapsam dışı yazısı ile gerçekleştirilir. Kapsam dışı yazısının temini için ithalatçı veya temsilcisi, ekte (Ek 2) yer alan yazı ile Sağlık Bakanlığına başvurur.
7. Numune ve şahsi eşya cinsi Kozmetik ürünleri Bildirim kapsamı dışındadır.
2009/13 sayılı Tebliğ hükümlerine göre ise;
1. Deterjan cinsi ürün ithal edecek  İthalatçı veya temsilcisi, ithal edilecek ekli listede (Ek 1) yer alan deterjan ürünleri hakkında söz konusu Tüzük gereğince bir defaya mahsus bildirimde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığına veya gümrük girişinin yapılacağı yerin İl Sağlık Müdürlüğüne başvurur.
2.  Bildirimin yapıldığına dair, Bakanlık veya Bakanlığın İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen ve ithalatçının unvanı ile vergi numarasının bulunduğu Bildirim Kayıt Belgesi’nin bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz edilir.
3. Bildirim Kayıt Belgesi’nde yer alan firma unvanı ve vergi numarasının gümrük beyannamesindeki firma unvanı ve vergi numarası ile aynı olması zorunludur.
4. Bildirimde yer alan hususlardan bir veya birden fazlasının değişmesi halinde, ithalatçı veya temsilcisi yeniden bildirimde bulunmak zorundadır.
5. Tebliğe  Ekli listede (Ek 1) yer almakla birlikte, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük uyarınca bildirime tabi olmayan ürünlerin ithali, Sağlık Bakanlığından veya gümrük girişinin yapılacağı yerin İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak kapsam dışı yazısıyla gerçekleştirilir. Kapsam dışı yazısının temini için ithalatçı veya temsilcisi, ekte (Ek 2) yer alan yazı ile Sağlık Bakanlığına veya gümrük girişinin yapılacağı yerin İl Sağlık Müdürlüğüne başvurur.
6. Numune ve şahsi eşya cinsi Deterjan cinsi  ürünler Bildirim kapsamı dışındadır.
Bilgilerinize sunarız.

İthal edilecek deterjan ürünlerinin, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe uygun ve güvenli olması zorunludur.

İthalatçı veya temsilcisi, ithal edilecek ekli listede yer alan deterjan ürünleri hakkında söz konusu Tüzük gereğince bir defaya mahsus bildirimde bulunmak üzere gümrük girişinin yapılacağı yerin İl Sağlık Müdürlüğüne başvurur.

Bildirimin yapıldığına dair İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen ve ithalatçının unvanı ile vergi numarasının bulunduğu Bildirim Kayıt Belgesi’nin bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz edilir

Poyraz Danışmanlık
www.poyrazdanismanlik.com
info@poyrazdanismanlik.com
poyrazdanismanlik@gmail.com
0312 481 3 488 pbx -0532 600 33 77