Gost Sertifika

Sorular ve Cevaplar
1- Rusya Gost-R Kalite Sertifikası Nedir ?
Rusya Federasyonu’nda geçerli olan Kalite ve Uygunluk Belgesidir. Türkiye’de kullanılan TSE ve ISO 9000 şu anda tüm firmalar için gerekli rekabet açısından yerine getirilmesi gereken bir görev durumundaysa, Rusya’da üretim yapan veya Rusya’ya ihracat yapan herhangi bir üreticinin de yerine getirmesi gereken bir mecburiyettir.
Rusya Fedarasyonu GOST-R Kalite Belgesi sadece sistemde değil, firmanın ürünlerine yönelik bir belgedir. Bu belgenin alınması için üretilen ürünlerin incelenmesi gerekmektedir. Bu işlem Yetkili Test Merkezlerimizde yapılırsa geçerli olacaktır.
2- Rusya Gümrüklerinde Gost-R Kalite Sertifikası Soruluyor mu ?
SORULUYOR. 1 Ekim 2000 tarihli GTK ( Rusya Federasyonu Gümrük Komisyonu ) tebliğince ülkeye ithal edilen ürünlerde Sertifika alınması zorunlu hale getirilmiştir. Sertifika beyanı zorunluluğu olmayan bazı mal kalemleri de vardır, ancak unlar azınlıkta kalmaktadır. Bu tür ürünler için de önceden “Red Mektubu”denilen bir belge alınarak gümrükte karşılaşılabilecek bazı engeller ortadan kaldırılmaktadır.
3- Rusya Gost-R Kalite Sertifikası Nasıl Kullanılır ?
Alınan GOST belgesinin kopyası çekilerek çoğaltılır ve firma kaşesi+imza konularak “aslının aynısı”olduğu belirtilir.Bu şekilde toptancı ve müşterilere dağıtılır.Bazı gümrüklerdeki uygulamalarda orjinaldennoter onaylı kopya istenebilir. Bu durumda önceden Rus Noteri veya İstanbul ya da Ankara’da kiRusya Konsolosluğu tarafından onaylanan kopyalar kullanılmalıdır.
Sertifikalar, yapılan yüklemelerin evrakları ile birlikte Rusya gümrüklerine ibraz edilir.Genel olarak gümrük memurları sertifikanın üzerinde bulunan telefon numarasından sertifikayı veren kuruluşu arayarak teyit istiyorlar.Aynı şekilde perakende satış mağazalarında da vergi ve hıfzıssıhha ( SES- Sanitary Epidemilogiskaya Stantsiya ) memurları tarafından benzer kontroller yapılarak sertifika soruluyor. Bu yüzden ciddi mağazalar veya market idarecileri sertifikasız bir malı vitrininde bulundurmaktan kaçınıyor.
4- Rusya Gost-R Kalite Sertifikası Neden Gerekli ?
Rusya Federasyonu’na ihracat yapıyorsanız, gereklidir. Çünkü bu pazarın özelliklerinden biride ISO 9000 serisi Kalite sistemlerinin pek tanınmamış olması ve Rusya’nın kendi kalite Sertifikasına önem verilmesidir.
Genel olarak, sertifika ihtiyacı 1: Gümrüklerde 2: İç Piyasada 3: Mağazalarda 4: Pazarlardaistenmektedir.
Gümüklerde gümrük evrakları arasında istenmesi haricinde iç piyasada da mağazalarda vergi memurlarınca yapılan kontrollerde de sertifika sorulmaktadır. Bu yüzden yasal olarak kayıtlı hiçbir satış yeri Kalite Sertifikası olmayan bir ürünü alıp-satmak istememektedir.
5- Rusya Gost-R Kalite Sertifikası Verme Yetkisi Kime Aittir ?
Bu yetki GOSTSTANDART ( Rusya Federasyonu Devlet Standartları ) Tarafından yetkilendirilmiş Resmi ve Özel Sertifika Kuruluşlarına aittirç Bir sertifikanın bir kuruluş tarafından verilebilmesi için ilgili ürünler ve firmanın incelenmesi, Rus standartlarına uygunluğunun araştırılması gerekmektedir.
Bu kuruluşlar, Sertifika verebilme lisanslarının devamı açısından yasal işlem yapmakla mükelleftir veGOSTSTANDART tarafından sürekli denetlenmektedir.Ağırlıkta Moskova’da bulunan bu kuruluşlar değişik konularda Mühendis bulundurarak sadece yetki alanlarına giren konulara sertifika verebilirler. Yani her kuruluş her sertifikayı verme yetkisine sahip değildir. Örneğin; tekstil konusunda yetkili olan bir merkez ilgili konuda mühendisi ve onaylanmış yetki alanı yoksa gıda ürünleri için sertifika veremez. Bunun için bu konuda uzmanlaşmış ve mühendis bulunduran, laboratuvar imkanı olan bir başka kuruluşa gitmek gerekmektedir.
Rusya Federasyonu dışında yetkili sertifika organları bulunan ülkeler; Almanya, İsviçre, Moldavya,Macaristan, Güney Kore, Estonya, Singapur, Belarus, Çekoslovakya’dır.
,
6- Türkiye’de Rusya Gost-R Kalite Sertifikası Verme Yetkisi Olan Firma Var mı?
Türkiye’de GOSTSTANDART tarafından GOST Sertifika organı olarak yetkilendirilmiş herhangi bir kuruluş yoktur. Fakat kendilerinin yetkili olduğunu iddia eden firmalardan yetki belgesini sormanızı, mümessillik ve Lisans belgelerini istemenizi rica ederiz.

7- Bir Yıllık Seri üretim Sertifikası Nedir ?
Bu belge, Seri Üretim için ancak sadece 1 yıl süre ile verilir. Bu belgenin verilebilmesi için;
– Türkiye’ye ( veya başka ülkeye ) uzman ziyareti gerekmez ve bununla ilgili masraflar yapılmaz.
– Numune gereklidir. ( Taşınamayan bazı ürünlerde numune yerine teknik dökümanlarla iş çözümlenebilmektedir. )
– Firmanın yasal adı, adresi, ticaret sicilden alınacak faaliyet belgesi ve bunların tercümeleri gereklidir.
Bu tür belgenin kullanım olarak süresi dışında 3 yıllık sertifikadan hiçbir farkı yoktur.
8- Üç Yıllık Seri üretim Sertifikası Nedir ?
GOSTSTANDART tarafından yetkisi kabul edilmiş kuruluşlar eliyle 3 yıllık bir dönemde yapılacak seri üretimin Rusya’da satılabilmesi için verilen belgedir. Bu belgenin görünümü de diğerleri il aynı olmakla birlikte işlevi farklıdır. Yani ürünlerin Rusya Federasyonu içinde serbest dolaşım hakkıdır.
Özellikleri;
– Rusya içi veya Dünya’daki herhangi bir firmaya verilebilir.
– Sertifikayı veren kuruluşun temsilcileri üretim yerinde inceleme yaptıktan sonra verilir.
– Seri üretime yöneliktir. Sertifika üzerinde adı geçen ürünler için geçerli, aynı fabrikanın diğer ürünleri için geçerli değildir.
– Hem girişten başlayarak üretim sistemi incelenir, hem belirlenmiş ürünlerden detaylı olarak söz edilir, hem de üretim ve kullanımda hijyenik özellikler aranır. Bir anlamda ISO, TSEK ve CE karışımı özelliğindedir.
– ISO belgesinin mevcudiyeti sertifika çıkmasını kolaylaştırmaktadır.
– Geçerlilik sürei 3 yıldır. Ancak sertifika merkezi gerek gördüğünde her yıl inceleme yapabilir. Bunun için firmadan işbirliği yapacağına ve masrafları karşılayacağına dair peşin taahütname alınır.
9- Parti bazında ( Bir Seferlik) Serifika Nedir ?
Özellikle Rusya Federasyonu’na devamlı mal satmayıp zaman zaman sevkiyat yapan üreticiler bu tür belge alabilirler.
Genellikle numune olmadan bazı teknik ve idari dökümantasyonla bu iş çözümlenebilmektedir. Alınma süresinin kısa oluşu ve ekonomik olması sebebiyle Rusya’ya her zaman sevkiyat yapmayan firmalar için uygundur.Ancak bu belge sadece ithalatçı bir Rus Firması adına çıkarılabilir. Bu nedenle Rus alıcılara yapılan satışlarda kullanılamaz.
Bu belgenin alınabilmesi için aşağıdaki evraklar gereklidir;
– Sertifikalanacak ürünlerin tam listesi
– Sertifikalanacak ürünlerin G.T.I.P. Kod numaraları
– Sertifikalanacak ürünlerin sevkiyat miktarları
-İthalatı yapan Rus firmasının imza, kaşe ve vergi numaralarının alınabilmesi için gereklikoordinatların verilmesi
– İhracat Sözleşmesi fotokopisi
– Fatura ( Invoice ) fotokopisi.
10- Rusya Gost-R Kalite Sertifikası Çıkarmak İçin Ne Yapmak Gerekir ?
Bunun için KILIÇ TURİZM DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ’ i aramanız yeterli olacaktır.
İrtibat Tel: +90 212 518 57 14 – Fax: +90 212 518 57 17
11- Rusya Fedarasyonu Yetkilileri Sertifika İncelemesi İçin Geldiğinde Neler Soruyorlar ?
Rusya Federasyonu Gost-R Kalite Sertifikası İçin Gereki Belgeler
1- Vergi Levhası Fotokopisi
2- Kapasite Raporu Fotokopisi
3- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Fotokopisi
4- Üretilen her üründen bir adet numune
5-Firma Hakkında genel bilgi ( Kapasite, açık-kapalı alan, personel sayısı )
6-Firmaların ilk kuruluş evrakı, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ve Marka Tescili
7-Firmanın sahip olduğu TSE,ISO ve diğerbenzeri kalite belgesi fotokopileri, ayrıca ilgili TSE Standardının fotokopisi
8- Giriş hammadde kalite kontrol sonuçlarından örnekleme ile gerçek bir tanesinin fotokopisi.
9-Üretimde kullanılan makinelerin demirbaş listesi, markaları, üreten ülke adı liste olarak hazırlanacak.
10- Ürün ile birlikte nihai tüketiciye verilen etiket, garanti belgesi, kullanma ve bakım kılavuzları vb. belgeler.
12- Bugüne Kadar Rusya Gost-R Kalite Sertifikasını Kimse Neden Sormadı ?
Çünkü bugüne kadar Rusya’ya yaptığıız ihracatlarda sertifika işini hep alıcılarınız çözümledi. Siz de ya bunun farkına varmadınız yada anlaşma gereği onlar üstlendiler. Ancak Siz; sertifikasızlık nedeniyle belki de yeni oluşabilecek müşterileri de farkında olmadan kaçırdınız! ve Şu anda pazarlarda ve mağazalarda GOST-R Sertifikası sorulmakta ve istenmektedir.
13- TSE ve ISO Belgelerim Var. Bunlar Yeterli Değil mi ?
Maalesef yeterli değildir. Bunların tercümesi de yapılsa Rusya normları TSE’ den kısmen farklı olduğundan ISO, CE, TSE Belgeleri yerine Gümrüklerde ve iç Piyasada GOST Sertifikası, RUS SERTİFİKASIsorulmaktadır. Rusya’da ISO 9000 serisi belgeler henüz popülarite ve yasal işlerlik kazanmamıştır.
14- Rusya Federasyonu Hijyen Sertifikası Nedir ? Nasıl Alınır ?
Moskova’ da Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili laboratuvarlarda yapılan testler sonucu verilen ve maddelerin kimyasal bileşimlerini; ayrıca bu bileşimlerin Rus sağlık normları dahilinde olduğunu belgeleyen sertifikalardır. Bu belge, GOST Belgesi alınırken eğer normatif dökümanlarda GOST’ a ön şart olarak alınması yazılmışsa deney yaptırılarak alınır.

bu konuda bizim ile iletişime geçerek isteklerinizi iletebilirsiniz …