Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş izinleri

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş ve İzin İşlemleri

FAALİYET KONUSU:

Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar,Hazine Müsteşarlığı (HM) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce verilen izin ve/veya teşvik belgelerinde yazılı olan ve buna uygun olarak Türkiye ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen ana sözleşmelerinde belirtilen konularda sınırlı olmak kaydıyla,her türlü mal ve hizmet üretimine yönelik sınai,ticari,zirai ve sair konularda faaliyette bulunabilirler.
Bankalar ile ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan mali kurumların kuruluş ve faaliyet izinlerine ve özel düzenleme konusu yapılan her nevi işlemlerine ilişkin konularda ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
Bu hususlar ile ilgili başvurular Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile birlikte özel mevzuatlarında gösterilen mercilere yapılır.
Şirket kuruluşu ,ortaklığa katılma ve şube açma durumlarında,yurt dışında yerleşik her bir kişi veya kuruluşun asgari , toplam 50.000 ABD Doları tutarında yabancı sermaye getirmesi gerekmektedir

 

.Yabancı ortak sayısı birden fazla olması halinde,getirilmesi gereken asgari yabancı sermaye,50.000 ABD Dolarının yabancı ortak sayısıyla çarpımıyla ifade olunur.Bu asgari toplam yabancı sermaye içinde yabancı ortakların iştirak oranları serbestce belirlenir.

 
bu konuda bizim ile iletişime geçerek isteklerinizi iletebilirsiniz …