Barkod Alma

Barkod,kodlanabilir bilgilerin,bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilecek basit simgelerdir.Daha teknik olarak anlatmak gerekirse,farklı kalınlıklarda oluşan yan yana dizilmiş siyah çizgiler topluluğudur.Verinin otomatik olarak,hatasız farklı ortamlara aktarılmasını sağlar.Barkod uygulaması sayesinde bilgi sistemlerine elle veri girişi ortadan kalktığı için iş yeri ortamlarında gerektirdiği doğruluk ve hıza ulaşarak verimliliğin artmasını sağlar.

Barkod uygulamalarının başvuru mercii TOBB-MMNM(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Milli Mal Numaralama Merkezidir)


BARKOD ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Barkod uygulanacak ürünlerin listesi
2. Firmanın faaliyet alanını belirten form
3. Noter onaylı Taahhütname
5. Önceki yıla ait gelir tablosu(Smmm onaylı)

a)Yeni kurulan firmalar için T.Ticaret Sicili Gazetesi
b) Hiç geliri olmayan firmalar için ;hiçbir gelirinin olmadığını yazan boş gelir tablosu

Bağlı bulunduğu odadan;halen faaliyette olduğunu belirten Faaliyet Belgesi, Vekaletname…

bu konuda bizim ile iletişime geçerek isteklerinizi iletebilirsiniz …