Tag archive of deterjan üretimi için teşfik yasasından faydalanabiı etiket

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA GEREKLİ BELGELER 1.     Yatırım Teşvik Belgesi, İthal/Yerli Makine Listesi ve Döviz Kullanım Belgesi aslı 2.     Gerçekleşen makine alımları için Gümrük Giriş Beyannamesi (ithal) ve Fatura (Yerli) alım fotokopileri 3.     Bina İnşaat ve Diğer yatırım harcamaları varsa fatura fotokopileri 4.     İthal ve Yerli Makine Gerçekleşme Listeleri 5.     Bina İnşaat ve Diğer

Read more