Tag archive of ev hizmetlileri yabancı çalışma izni

Ev Hizmetlisİ Yabancı Çalışma İzni Nasıl Yapılır

Ev Hizmetlisİ Yabancı Çalışma İzni Nasıl Yapılır YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ KRİTERLERİ Yabancıların çalışma izinleri ne ilişkin işlemlerin objektif ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını teminen 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca; Bakanlık Makamının Olur’larıyla değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. 2/8/2010 tarihi itibariyle

Read more