Tag archive of kozmetik üretim izni

Kobilere yönelik Yatırım Teşvik Belgesi

KOBİ Teşvik Belgesi almak için yatırımcı tarafından ilk başvuru, a) Anonim şirketlerce gerçekleştirilecek turizm(konaklama tesisi), eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi yatırımları için Türkiye Kalkınma Bankasının, b) İmalat, madencilik ve yazılım geliştirme yatırımları ile anonim şirket dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisi), eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi

Read more