Tag archive of kozmetik ürün ithalatı

Turizm Teşvikleri belgesi

Turizm Teşvikleri belgesi Turizm Teşvikleri belgesi Turizm Teşvikleri belgesi   Ülkemizde devletin rolünün, özellikle ekonomik büyüme ve istikrar, istihdamın arttırılması, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının yönlendirilmesi, ekonominin dış rekabete açılması gibi politikaların üzerine kurulduğu gözlenmektedir. Bu amaçla birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiş,

Read more