Tag archive of nasıl

kozmetik ithalat izni

Kozmetik ithalat izni. Kozmetik ithalat izni başvurusuna ilişkin usul ve esaslar Kozmetik ithalat izni nasıl yapılır? Kozmetik ithalat bildirimimi nası yapabilirim? Kozmetik ithalat izni konusunda danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. İthalatını veya üretimini yapacağınız tüm Kozmetik Ürünler (parfüm, şampuan, makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri vb.) için Sağlık Bakanlığı’na, Kozmetik Bildirim başvurusunun

Read more
Turizm teşvik kredisi

Turizm Teşvik Kredisi Bölgeler göre devlet teşvikleri Bölgeler göre yatırım teşvik belgesine bağlı teşvik destekleri 1, 2, 3 ve 4 bölge olarak değişmektedir. 4 Bölgede yapılacak Yatırımlara yatırım yeri arsa tahsisi, Aylık ücret bodrolamalarda SSK işveren payı desteği, Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi oran indirimi desteği, Yatırımda kullanılacak Yerli veya ithal makina techizatlara KDV gümrük muafiyeti,

Read more
yatırım teşvik belgesi örneği

Yatırım Teşvik belgesi işlemleri Belgedeki ihracat taahhüdünün kapatılması için gerekli evraklar;  1. Başvuru dilekçesi,  2. DAB. – GÇB ve fatura aslı ve fotokopileri  3. Yatırım Teşvik Belgesi aslı Belge süre uzatımı başvurusu için gerekli evraklar;  1. Başvuru dilekçesi 2. Yatırım Takip Formu 3. Yatırım Teşvik Belgesi aslı Devir eden ve devir veren firmalar için ayrı ayrı; 1. Başvuru dilekçesi  2. Yatırım

Read more
yatırım teşvik belgesi nedir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA HANGİ DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANILIR ? a) Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası: Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu'ndan istisnadır. b) Yatırım İndirimi: 24.04.2003 Tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4842 nolu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Read more
Turizm Yatırım Belgesi Ne İşe Yarar

turizm yatırım belgesi ne işe yarar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1 – Bu Kanunun amacı; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Kapsam: Madde 2 – Bu Kanun, turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ile geliştirilmelerine, turizm

Read more
ubb ürün kaydı nasıl yapılır

ubb ürün kaydı nasıl yapılır Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası Ürün Kaydı Ubb tıbbi cihaz kaydı nasıl yapılır Ulusal Bilgi Bankası Kaydı Zorunlu Ürünler GTIN (Global Trade Item Number) veya UPN (Universal Product Number) nedir? Ürün kaydı için zorunlu mudur? Kısaca hatalı olsa da “barkod” olarak bilinen numaradır. Bu numara ürünü dünya genelinde tek olarak tanımlamak için kullanılan ortak anahtardır.

Read more