Tag archive of parfüm ithalat izni

Turizm İşletme Belgesi Nedir

Turizm işletme belgesi Turizm işletme belgesi mevzuatları Turizm belgesi Madde 10 — Doğrudan turizm işletmesi belgesi taleplerinde; a) Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; 1 – Tesisin adı, 2 – Tesisin açık adresi, telefon numarası, 3 – Türü ve varsa sınıfı, 4 – Ayrıntılı kapasitesi, 5 – Belge sahibinin

Read more
Büyükelçilik tasdikleri

Büyükelçilik tasdikleri Büyükelçilik tasdikleri TASDIK İŞLEMLERİ Türkiye'de düzenlenen evrakların Ukrayna'da, Ukrayna'da düzenlenen evrakların ise Türkiye'de geçerli olabilmesi için bunların tasdik edilmesi gerekir (Ukrayna Lahey Sözleşmesi'ne taraf olmadığı için tasdik şerhi kabul edilmemektedir). Türkiye'de düzenlenen evrakların tasdik işlemleri aşağıdaki düzene göre yapılır:   1. Evrak Ukraynaca'ya tercüme

Read more