Tag archive of saso sertifikası izni

Yatırım Teşvik Alımında Gereken Evraklar

Yatırım Teşvik Alımında Gereken Evraklar 1. İmza sirküleri, (Noter tasdikli olacaktır) 2. Ticaret Sicil Gazeteleri, (Kuruluş, sermaye, adres, unvan, son imza yetkisi değişikliğine ait olanlar) 3. Vergi levhası fotokopisi, 4. İthal ve Yerli alınacak makinelerinizin Proforma faturaları, (varsa katalogları) 5. Şirket ortaklarının şahsi vergi dairesi adı ve hesap numaraları listesi, 6. Şirket ortaklarının 3–4 satırlık kısa

Read more