Tag archive of teşvik

turizm teşvik yönetmeliği

  Turizm Teşvik Yönetmeliği Birinci Bölüm - Başlangıç Hükümleri Amaç: Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı turizm işletmesi belgesi sahiplerinin birbirleriyle, müşterileriyle ve Bakanlıkla karşılıklı ilişkileri ile hak ve yükümlülüklerini uluslararası kurallar doğrultusunda düzenleyerek, bu ilişkilerden doğacak anlaşmazlıkları asgariye indirmektir. Kapsam: Madde 2- Bu yönetmelik otel işletmeleri ile Seyahat Acentalarının

Read more
turizm teşvik belgesi nedir

Turizm Teşvik Belgesi Nedir 1.  Turizm Yatırım-İşletme Belgesi Nedir? Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve İşletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığınca düzenlenen belgelerdir. 2.    Turizm Belgeleri Yatırımcıya Ne Fayda sağlar?  Resmi

Read more
Turizm teşvik kredisi

Turizm Teşvik Kredisi Bölgeler göre devlet teşvikleri Bölgeler göre yatırım teşvik belgesine bağlı teşvik destekleri 1, 2, 3 ve 4 bölge olarak değişmektedir. 4 Bölgede yapılacak Yatırımlara yatırım yeri arsa tahsisi, Aylık ücret bodrolamalarda SSK işveren payı desteği, Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi oran indirimi desteği, Yatırımda kullanılacak Yerli veya ithal makina techizatlara KDV gümrük muafiyeti,

Read more