Tag archive of turiz işletme belgesi

Turizm İşletme Belgesi İçin Gerekli Evraklar

TURİZM BELGESİ Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede, kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur.

Read more