Tag archive of turizm işletme belge

Turizm İşletme Belgesi Nasıl Alınır

Turizm İşletme Belgesi Nasıl Alınır? Turizm Yatırımı Belgesinin Turizm Deneme veya Kısmi Deneme İşletmesi Belgesine Çevrilmesi Talebi Turizm İşletme Belgesi İçin İstenilen Belgeler 1. Turizm İşletme Belgesi İçin Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir, tesisin adı ve belge numarası, belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası,

Read more
Turizm İşletme Belgesi

İSTENEN BELGELER 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Turizm işletme belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır. 2. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket ve adi

Read more