Tag archive of Turizm işletme belgesi için gerekli evraklar

turizm teşvik kanunu

  Turizmi Teşvik Kanunu'nun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi Gazete Tarihi: 20.11.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23529 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen cezaların uygulanmasına

Read more
turizm yatırım belgesi nasıl alınır

turizm yatırım belgesi nasıl alınır; TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN MÜRACAATTA GEREKLİ BELGELER : (A) Dilekçe (Biz hazırlıyoruz) (B) İmza Sirküleri (C) Müracaat Harcı Makbuzu (D) Ticaret Sicil Gazetesi (E) Yatırım Bilgi Formu (Biz hazırlıyoruz) (F) SGK Borcu Yoktur Yazısı (G) Çevresel Etki Değerlendirmesi Kararı (ÇED BELGESİ) Çevre Orman İl Müdürlüğünden alınır. (H) Beyan ve Taahhüt (I) Kapasite Raporu

Read more
Turizm Yatırım Belgesi

İSTENEN BELGELER 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile yatırımın yer alacağı adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise, dilekçede kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur. 2. Rapor : Tesis hakkında

Read more
Turizm İşletme Belgesi Nerden Alınır

turizm işletme belgesi nerden alınır Konaklama Tesisleri turizm işletme belgesi Asli konaklama tesislerinin genel nitelikleri a) Konaklama tesislerinde yatak odaları: Yatak odaları; tefriş ve dekorasyonu sağlandıktan sonra, rahat kullanım imkânı verebilecek şekilde ve banyolu olarak düzenlenir. Tek veya iki kişilik olarak düzenlenebilen odalara sadece müşterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Odalar teknik normlara uygun

Read more
Turizm İşletme Belgesi Başvuru Dilekçesi Örneği

Turizm İşletme Belgesi Başvuru Dilekçesi Örneği; BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER : 1) Başvuru Dilekçesi : Matbu dilekçe formu (örneği tarafımızca gönderilecektir) doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ; tesisin adı ve belge numarası, belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede,

Read more
Turizm İşletme Belgesi Süresi

1.Turizm Yatırım-İşletme Belgesi Nedir? Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve İşletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığınca düzenlenen belgelerdir. 2. Turizm Belgeleri Yatırımcıya Ne Fayda sağlar? • Resmi tatil, hafta sonu ve öğle tatilleri

Read more
Turizm İşletme Belgesi Devir

Turizm İşletme Belgesi İsim Değişikliği Turizm İşletme Belgesi Belge Devri Belge Devri ve İsim Değişikliği İçin İstenilen Belgeler 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede, talebin ne olduğunu açıkça belirtilir, tesisin adı ve belge numarası, başvuruda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi

Read more
Turizm İşletme Belgesi Sorgulama

. Giriş: Turizm işletmelerinin, turizmi teşvik kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmeleri için, Turizm Bakanlığı’ndan 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca “Turizm İşletmesi Belgesi” veya “Turizm Yatırım Belgesi” almaları zorunludur. Turizm Yatırımı Belgesi almadan da Turizm İşletmesi Belgesi alınabilmektedir. Turizm işletmelerine, Turizm İşletmesi

Read more
Turizm İşletme Belgesi İçin Gerekli Evraklar

TURİZM BELGESİ Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede, kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur.

Read more
Turizm İşletme Belgesi Süresi

Amaç Madde l — Bu Yönetmeliğin amacı, turizm yatırım ve işletmelerinin geliştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin asgari niteliklerini belirleyerek bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesidir. Kapsam Madde 2 —Bu Yönetmelik, turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve işletme

Read more