Tag archive of Turizm teşvik belgesi nasıl alınır

turizm teşvik kanunu

  Turizmi Teşvik Kanunu'nun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi Gazete Tarihi: 20.11.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23529 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen cezaların uygulanmasına

Read more
Turizm yatırım teşvik belgesi nedir

Turizm yatırım teşvik belgesi Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü yatırım teşvik belgesi mevzuatlarına göre Turizm sektörü konaklama tesisleri yatırımlarına yatırım teşvik belgesi almak için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırım belgesi alınması gerekir Turizm yatırım teşvik işlemleri Otel yatırım teşvik Turizm teşvik Turizm yatırım teşvik belgesi nasıl alınması için firmamızla

Read more
Turizm Teşvik Belgesi nasıl alınır

Turizm Belgesi nasıl alınır ve gerekli evraklar Turizm Belgesi Başvurularında İstenilen Belgelerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Başvuru Madde 3 — Turizm belgesi taleplerinde başvurular; Yönetmelikte ve bu Tebliğ ile istenilen belgeler ile Bakanlığa yapılır. Başvuru dilekçesi Madde 4 — (ilk fıkra mülga:R.G. 06/04/2006-26131) Bakanlığa verilecek olan başvuru dilekçesi; belge talebinde bulunan gerçek kişi

Read more
Turizm teşvik

Turizm teşvik Ülkemizde devletin rolünün, özellikle ekonomik büyüme ve istikrar, istihdamın arttırılması, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının yönlendirilmesi, ekonominin dış rekabete açılması gibi politikaların üzerine kurulduğu gözlenmektedir. Bu amaçla birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiş, kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır. 1982 yılında

Read more
Turizm teşvik

Turizm teşvik Turizm teşvik   Ülkemizde devletin rolünün, özellikle ekonomik büyüme ve istikrar, istihdamın arttırılması, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının yönlendirilmesi, ekonominin dış rekabete açılması gibi politikaların üzerine kurulduğu gözlenmektedir. Bu amaçla birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiş, kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır.

Read more