Tag archive of turizm yatırım belgesi

Turizm Yatırım Belgesi Ne İşe Yarar

turizm yatırım belgesi ne işe yarar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1 – Bu Kanunun amacı; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Kapsam: Madde 2 – Bu Kanun, turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ile geliştirilmelerine, turizm

Read more
Turizm yatırım belgesi Talebi

turizm yatırım belgesi talebi Başvuru için gerekli evraklar; 1. Başvuru dilekçesi: 2. Rapor (alınan bilgilere göre 4M hazırlayacaktır) 3. Ticaret sicili gazetesi 4. İmza sirküleri 5. Vergi Levhası 6. Tapu fotokopisi 7. İmar durum belgesi (apart üniteler için) Yatırımın özelliği ve turizm bölgesine göre farklı belge veya fikir projesi talep edilebilir. Eksiksiz hazırlanmış bir Turizm Yatırım İzni dosyası, kısa sürede

Read more
Turizm yatırım belgesi

Turizm yatırım belgesi Turizm yatırım belgesi Bu amaçla tespit edilecek mahal ve depolarda kışlayabilecek olan yabancılara ait motokaravan ile karavanların kullanılmaları ile kalış usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Turizm Bakanlığınca bir yönetmelik ile belirlenir. Ek Madde 3 – (Ek : 30/5/1991 – 3754/2 md.) Bakanlık, turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı

Read more