Tag archive of turizm yatırım belgesi için gereki evraklar

turizm teşvik kanunu

  Turizmi Teşvik Kanunu'nun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi Gazete Tarihi: 20.11.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23529 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen cezaların uygulanmasına

Read more
yatırım teşvik belgesi revize

  Yatırım teşvik belgesi revize POYRAZ DANIŞMANLIK 1.           Yatırım Teşvik Belgenizde meydana gelen değişiklikler için firmanızı bilgilendirir. Menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar. 2.           Firmanızın satın alacağı ithal ve yerli makinelerde yapılabilecek değişiklikleri, satın alma kararı öncesi değişikliğin yapılıp yapılamayacağı

Read more
Turizm Yatırımları Nerden Alınır

Turizm Yatırımları Yatırım Teşvik Belgesi ve Destek Unsurları : 1-Vergi İndirimi (Kurumlar ve Gelir Vergisinde %60 indirim, eğer 31.12.2010'a kadar yatırıma başlanılırsa bu oran %80) 2-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (31.12.2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlarda 5 Yıl, bu tarihten sonrakilerde 3 Yıl) 3-Yatırım Yeri Tahsisi (49 Yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilmesi) 4-Faiz Desteği (TL Kredilerde

Read more
Turizm yatırım belgesi

Turizm yatırım belgesi Turizm yatırım belgesi Bu amaçla tespit edilecek mahal ve depolarda kışlayabilecek olan yabancılara ait motokaravan ile karavanların kullanılmaları ile kalış usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Turizm Bakanlığınca bir yönetmelik ile belirlenir. Ek Madde 3 – (Ek : 30/5/1991 – 3754/2 md.) Bakanlık, turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı

Read more