Tag archive of turizm yatırım belgesi nasıl yapılır

Turizm yatırım belgesi Talebi

turizm yatırım belgesi talebi Başvuru için gerekli evraklar; 1. Başvuru dilekçesi: 2. Rapor (alınan bilgilere göre 4M hazırlayacaktır) 3. Ticaret sicili gazetesi 4. İmza sirküleri 5. Vergi Levhası 6. Tapu fotokopisi 7. İmar durum belgesi (apart üniteler için) Yatırımın özelliği ve turizm bölgesine göre farklı belge veya fikir projesi talep edilebilir. Eksiksiz hazırlanmış bir Turizm Yatırım İzni dosyası, kısa sürede

Read more
Turizm İşletme Belgesi Nasıl Alınır

Turizm İşletme Belgesi Nasıl Alınır? Turizm Yatırımı Belgesinin Turizm Deneme veya Kısmi Deneme İşletmesi Belgesine Çevrilmesi Talebi Turizm İşletme Belgesi İçin İstenilen Belgeler 1. Turizm İşletme Belgesi İçin Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir, tesisin adı ve belge numarası, belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası,

Read more
Turizm Yatırımları Nerden Alınır

Turizm Yatırımları Yatırım Teşvik Belgesi ve Destek Unsurları : 1-Vergi İndirimi (Kurumlar ve Gelir Vergisinde %60 indirim, eğer 31.12.2010'a kadar yatırıma başlanılırsa bu oran %80) 2-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (31.12.2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlarda 5 Yıl, bu tarihten sonrakilerde 3 Yıl) 3-Yatırım Yeri Tahsisi (49 Yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilmesi) 4-Faiz Desteği (TL Kredilerde

Read more
Turizm yatırım belgesi

Turizm yatırım belgesi Bu amaçla tespit edilecek mahal ve depolarda kışlayabilecek olan yabancılara ait motokaravan ile karavanların kullanılmaları ile kalış usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Turizm Bakanlığınca bir yönetmelik ile belirlenir. Ek Madde 3 – (Ek : 30/5/1991 – 3754/2 md.) Bakanlık, turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak

Read more
Turizm yatırım belgesi

Turizm yatırım belgesi Turizm yatırım belgesi Bu amaçla tespit edilecek mahal ve depolarda kışlayabilecek olan yabancılara ait motokaravan ile karavanların kullanılmaları ile kalış usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Turizm Bakanlığınca bir yönetmelik ile belirlenir. Ek Madde 3 – (Ek : 30/5/1991 – 3754/2 md.) Bakanlık, turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı

Read more