Teşvik konusunda Hangi kobi’ler Yararlanabilir?

KOBİ teşvik unsurları;

a) İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç)

b)Tarımsal sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik

faaliyette bulunan her türlü tarım işletmeleri ile soğuk hava depoları dahil)

c) Turizm (Konaklama tesisleri)

d) Eğitim

e) Sağlık

f) Madencilik

g) Yazılım geliştirme

yatırımlarına yönelik faaliyetleri kapsar. Bu yatırım konularında sektörel ve bölgesel kısıtlamalar dikkate alınarak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca yayımlanacak genelgelerle  belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılmaktadır.