turizm teşvik belgesi alan firmalar

Turizm Teşvik Belgesi Alan Firmalar

Turizm Yatırım Belgesi
Turizm sektöründe yatırım yapacak şahıs ya da firmalara, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgedir. Turizm Yatırım belgesi alınabilmesi için planlanan yatırıma ilişkin proje raporu ve yatırımcı ile ilgili belgeleri kapsayan dosya ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapılmalıdır.

Turizm Deneme İşletme Belgesi
Turistik tesislerin Turizm Tesisleri Yönetmeliğine ve varsa projesine uygunluğunu belgeleyen, artık müşteri hizmetine hazır hale getirilen tesislerin deneme işletmesine açılması iznini veren belgedir. Turizm Deneme İşletmesi Belgesi alınabilmesi için başvuru merci yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. Turizm Yatırım Belgesi olan tesisler Turizm Deneme İşletmesi Belgesi olmadan işletmeye açılamaz.Turizm Deneme İşletmesi Belgesi ayrıca teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet vb. desteklerden yararlanmayı sağlar

Turizm İşletme Belgesi
Turizm deneme işletmesi veya kısmi deneme işletmesi belgeli tesislerde 6 ay içinde Sınıflandırma Komisyonunca yapılan sınıflandırma çalışmaları sonucu düzenlenen belgedir. Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle Turizm Bakanlığa başvurulur. Turizm İşletme Belgesinin amacı turizmi teşvik kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet vb. desteklerden yararlanmayı sağlamaktadır.
Dahilde İşleme İzin Belgesi
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca verilen, yatırımcıların ihraç edilmesi düşünülen malların üretiminde kullanacağı hammadde, yardımcı madde, ara malı ve ambalaj malzemelerinin, çeşitli vergilerden muaf olmak üzere ve teşviklerden yararlanmak sureti ile temin etmesini sağlama amacındadır.

Finans Danışmanlığı
Amacımız ; şirketlerin gelişmeleri ve büyümeleri için gerekli olan bütün finansal araçları, firmaların kullanımına sunmak gerek ulusal ve gerekse uluslararası finansman piyasalarından en optimum faydayı sağlamalarını temin etmektedir.
Finans danışmanlığı temin edilen kaynağın kullanım amaçlarına göre aşağıdaki bölümler çerçevesinde verilmektedir.

Poyraz Danışmanlık
www.poyrazdanismanlik.com
info@poyrazdanismanlik.com
poyrazdanismanlik@gmail.com
0312 481 3 488 pbx -0532 600 33 77