turizm yatırım belgesi nasıl alınır

turizm yatırım belgesi nasıl alınır;

TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN MÜRACAATTA GEREKLİ BELGELER :

(A) Dilekçe (Biz hazırlıyoruz)

(B) İmza Sirküleri

(C) Müracaat Harcı Makbuzu

(D) Ticaret Sicil Gazetesi

(E) Yatırım Bilgi Formu (Biz hazırlıyoruz)

(F) SGK Borcu Yoktur Yazısı

(G) Çevresel Etki Değerlendirmesi Kararı (ÇED BELGESİ) Çevre Orman İl Müdürlüğünden alınır.

(H) Beyan ve Taahhüt

(I) Kapasite Raporu (Biz hazırlıyoruz)

(İ) İthal ve Yerli Makine-Teçhizat Listesi (Biz hazırlıyoruz)

(J) Kira Sözleşmesi

(K) Vergi Levhası Fotokopisi

Poyraz Danışmanlık
www.poyrazdanismanlik.com
info@poyrazdanismanlik.com
poyrazdanismanlik@gmail.com
0312 481 3 488 pbx -0532 600 33 77