Turizm Yatırımları Nerden Alınır

Turizm Yatırımları

Yatırım Teşvik Belgesi ve Destek Unsurları :
1-Vergi İndirimi (Kurumlar ve Gelir Vergisinde %60 indirim, eğer 31.12.2010’a kadar yatırıma başlanılırsa bu oran %80)
2-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (31.12.2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlarda 5 Yıl, bu tarihten sonrakilerde 3 Yıl)
3-Yatırım Yeri Tahsisi (49 Yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilmesi)
4-Faiz Desteği (TL Kredilerde 3 Puan, Döviz veya Dövize endeksli kredilerde 1 Puan bütçeden karşılanacak)
5-KDV İstisnası (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinde)
6-Gümrük Vergisi Muafiyeti (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki yurtdışı makine ve teçhizatlarda)
Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamullerinde 1. Ve 2. Bölgede faaliyette bulunanlar 4. Bölgeye taşınmak isterse bunlara taşınma ücreti ve 5 yıl boyunca %75 vergi indirimi sağlanacaktır. Dolayısıyla bu gibi tesisler Aksaray 3. Bölgede olduğu için bu kapsamda Aksaray’ımıza taşınamayacaktır.
Ayrıca bu kararla Sanayi Odalarına Teşvik Belgesi işlemlerini yapma ve tamamlama vizesi yetkisi verildi. Konu ile ilgili odamızca üyelerimize ayrıca bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır” dedi. SEKTÖRLER (TR71)

SEKTÖR ADI ASGARİ YATIRIM TUTARI VE KAPASİTESİ madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 inci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) 500 Bin TL gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6’da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç) 1 Milyon TL entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil) Süt inekçiliği entegre tesislerinde 300 büyük baş, büyük baş besicilik entegre Tesislerinde 500 büyük baş/dönem süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 1000 küçük baş/dönem kanatlı entegre tesislerinde 200.000 adet/dönem Seracılık 10 dekar tekstil ürünleri imalatı (Dip not 8’de belirtilen konular hariç) YENİ DAHİL EDİLDİ Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 15 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları giyim eşyası imalatı YENİ DAHİL EDİLDİ 1 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları derinin tabaklanması ve işlenmesi YENİ DAHİL EDİLDİ 500 Bin TL iç ve dış lastik imalatı 3 Milyon TL metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; sadeceçimento,beton veya suni taştan inşaat amaçlı prefabrik yapı elemanları 2 Milyon TL makine ve teçhizat imalatı 3 Milyon TL elektrikli makine ve cihazları imalatı 3 Milyon TL radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı YENİ DAHİL EDİLDİ 3 Milyon TL motorlu kara taşıtı ve yan sanayi motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırım tutarı 3 Milyon TL hava ve uzay taşıtları imalatı 3 Milyon TL mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) YENİ DAHİL EDİLDİ3 Milyon TL Oteller 3 yıldız ve üzeri öğrenci yurtları YENİ DAHİL EDİLDİ 100 öğrenci soğuk hava deposu hizmetleri YENİ DAHİL EDİLDİ 1000 metrekare lisanslı depoculuk YENİ DAHİL EDİLDİ 1 Milyon TL eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 500 Bin TL hastane yatırımı, huzur evi 100 kişilik huzur evi tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi verileceği anlamına gelmez. Hazine Müsteşarlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda detaylandıracağımız hususlarda avantajlar sağlar. KOBİ Yatırım Teşvik belgesi ve Araştırma-geliştirme yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, hammaddelerini sözleşmeli üretim modeli ile temin eden tarımsal sanayi yatırımları, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar hariç,(Fon Kaynaklı Kredi olanağı mevcuttur.) Yatırım Teşvik Belgesi firmaya nakit verilmesi anlamına gelmemektedir. Ancak yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur. Yatırım yapan ve yaptığı yatırımların karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatına uygun olan her yatırımcının yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından faydalanması en doğal hakkıdır. Yatırım teşvik Belgesi sahibi olarak yapılacak yatırımda hem ulusal hem uluslar arası pazarlarda rekabet edebilme gücü yükseltilmiş olacaktır.

Yatırım teşvik belgesi için

istenilen evraklar ?
1 – Ticaret Sicili Gazetesi
2 – İmza Sirküsü
3 – Vergi Levhası
4 – Bilanço
5 – Taahhütname
6 – Taahhütname
7 – Beyan ve Taahhüt
8 – Turizm Yatırım Belgesi (Turizm Yatırımlarında)
9 – ÇED Raporu
10 – Sigorta Primi Borcu Yoktur Kağıdı
11 – Vekalet

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NİN FAYDALARI ?

Yatırımlara devletçe sağlanabilecek destek unsurları şunlardır;

Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası ?
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat (hammadde, aramalı ve işletme malzemeleri hariç) ithalatı yürürlükteki ithalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu’ndan istisnadır. Teşvik belgesine istinaden düzenlenen ithal global listelerde yer alan makinelerin ithalatında %100 gümrük muafiyeti uygulanır. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnasından yararlanabilmek için, (Müsteşarlıktan teminat karşılığında çekme izni ile ithal edilenler hariç) yatırımın teşvik belgesine bağlanması ve söz konusu makine ve teçhizatın ithal listede yer alması gerekir.

Katma Değer Vergisi İstisnası ?
Yatırım Teşvik Belgesine istinaden yerli ve ithal listelerde yer alan, yeni olarak temin edilen, yerli listeler için yurtiçinde imal edilmiş olan makine ve teçhizattan Müsteşarlıkça proje bazında uygun görülenlerin Katma Değer Vergileri makine alımı esnasında ödenmeyecektir

Fon’dan Kredi Tahsisi ?
Araştırma-geliştirme yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar için Fon’dan kredi tahsisi yapılabilir.

Vergi, Resim ve Harç İstisnası ?
Teşvik Belgesine bağlı yatırımın tamamlanmasından itibaren 2 yıl içinde asgari miktarda (1.000 $) ihracat yapacağına dair taahhütte bulunması kaydıyla;

hazine müsteşarlığı

teşvik gelir vergisi stopajı teşviki

organize sanayi teşvik

ar ge teşvik

ihracat teşvik belgesi

kobi teşvik belgesi

Şirket Kuruluşu ?
Yatırım termin süresi içinde kalınmak kaydıyla yatırım teşvik belgesi nde öngörülen özkaynak tutarını geçmemek üzere sermaye artırımı, Yatırım Teşvik belgesi nde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir yıl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden ya da dışından sağlanacak yatırım kredilerinin alınması ve geri ödenmesi, Teşvik Belgeli yatırıma ilişkin gayrimenkul ve gayrimenkule müteferri ayni hakların ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescil, İşlemleri ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar Damga vergisi ve harçlardan istisna edilir. Yatırım teşvik belgesi nde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından uygulanması zorunludur.

BAZI İLLERDEKİ TEŞVİK UNSURLARI ?
( Afyon – Diyarbakır – Malatya – Sivas – Ordu – Uşak – Erzurum – Tokat – Şanlıurfa – Giresun – Çankırı – Yozgat – Adıyaman – Amasya – Düzce – Kırşehir – Osmaniye – Sinop – Aksaray – Erzincan – Van – Bartın – Kars – Mardin – Batman – Ağrı – Bingöl – Muş – Siirt – Bayburt – Bitlis – Gümüşhane – Ardahan – Iğdır – Şırnak – Hakkari )

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik
Enerji Desteği

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRELERİ VAR MIDIR ?
Yatırım Teşvik Belgesi genellikle iki yıl için verilir. Yatırım tamamlanamadığı takdirde yatırım %50’ si kadar ek süre alınabilir.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ?

Bu Kararı’ın amacı , Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslar arası anlaşmalara uygun olarak tasarrufları katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek, istihdam yaratmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesini temin etmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslar arası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen yatırım, üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını ve istihdam yaratmalarını
sağlamak, çevre korumaya yönelik yatırımlar, ileri teknoloji gerektiren yatırımlar ile bu yatırımlara ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir.

Bu Karar’da geçen;
a)Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
b)yatırım teşvik belgesi:Yatırım yatırım teşvik belgesi ve KOBİ yatırım teşvik belgesini,
c)Yatırım malı:Bina ve arsa hariç, yatırım teşvik belgesi kapsamı mal ve hizmet üretimi için kullanılan her tür makine teçhizat, tesisat ve mefruşat gibi sabit harcamaları,
ç)Saymanlık: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki Müsteşarlık merkez
ödemelerini yapan Merkez Saymanlığını, ifade eder.
Destek unsurları ?
Müsteşarlıkça bu Karar’a istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek bölgesel ve sektörel kısıtlamalar çerçevesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımlara sağlanabilecek destek unsurları şunlardır:
a)Gümrük Vergisi muafiyeti,
b)Katma Değer Vergisi istisnası,
c) Faiz desteği.
Sabit yatırım tutarları ?
Yatırımlar bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından, Müsteşarlıkça makro ekonomik programlar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden yapılacak değerlendirmeler sonucunda yatırım projesinin uygun görülmesi ve tebliğle belirlenecek ilke ve ölçütler içinde kalınması koşulu ile yatırım teşvik belgesine bağlanmak suretiyle yararlanabilir.
(2)Yatırımın, yatırım teşvik belgesine bağlanabilmesi için sabit yatırım tutarının;
a)Kapsamı Müsteşarlıkça tebliğle belirlenecek KOBİ’lerin yatırımlarında asgari 200 bin Türk Lirası, azami 2 milyon Türk Lirası,
b)KOBİ kapsamına girmeyen işletmelerin yatırımlarında asgari 1 milyon Yeni Türk Lirası, olması gerekmektedir.
(3)Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda, finansal kiralama şirketleri için aranacak asgari yatırım tutarı 200 bin Türk lirasıdır.

Gümrük Vergisi muafiyeti ?
yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile yeni model üretimine yönelik otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaftır.
(2) Ayrıca, makine ve teçhizat bedelinin %5’ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların ve binek araçları, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motorbot, kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyasının yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthal Rejimi Kararı’nda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi tahsil edilir.
(3) Bu Karar uyarınca ar-ge yatırımları dışındaki diğer yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında ham —, ara malı ve işletme malzemesi ithal edilemez.
(4) yatırım teşvik belgesi kapsamında, bölgesel ve sektörel kısıtlamalar gözönüne alınarak;
a)İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebileceklere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış makine ve teçhizatın (karayolu nakil vasıtaları hariç),
b)İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış makine ve teçhizatın,
c)Kullanılmış komple tesisin, ithaline, proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde izin verilebilir.
Katma Değer Vergisi istisnası
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadır.
Faiz desteği
Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar ile KOBİ’lerin yapacağı
yatırımlar, ar-ge ve çevre konularında yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için bankalardan (katılım bankaları dahil) kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri ile ilgili olarak ödenecek faizin veya kar payının Yeni Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde ise 2 puanı, Müsteşarlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk 4 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
Ar-ge konusunda yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için, Müsteşarlıkça uygun görülen işletme malzemelerinin teminine yönelik olarak bankalardan kullanılacak en az 6 ay ve en çok 12 ay vadeli işletme kredileri ile ilgili olarak; Yeni Türk Lirası cinsi kredilerde ödenecek faizin veya kar payının 5 puanı, döviz kredilerinde ise 2 puanı bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
Proje bazında bütçe kaynaklarından karşılanabilecek azami yatırım kredisi faizi desteği miktarı, ar-ge ve çevre yatırımları için 300 bin Yeni Türk Lirasını, KOBİ yatırımları için 200 bin Yeni Türk Lirasını, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 1 milyon Yeni Türk Lirasını; ar-ge yatırımlarına yönelik işletme kredisi faizi desteği ise 100 bin Yeni Türk Lirasını geçemez.
Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar ile kullanılmış makine ve teçhizat için faiz desteği öngörülemez. Aynı yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı banka talepte bulunamaz.
Kullanılan kredilerin faiz, kar payı veya ana paralarının firma tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde ilk defa geri ödenmemesi halinde, bu durum ilgili bankalar tarafından en kısa sürede Müsteşarlığa bildirilir ve takip eden dönemler için Müsteşarlıkça faiz desteği ödemeleri durdurulur. Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin bilahare ilgili bankaca Müsteşarlığa bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin aksamasının tekrarı haline faiz desteği ödemesine son verilir.
Banka, faiz desteğine esas olan kredinin yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırım için kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacının dışında kullanıldığının tespiti halinde Müsteşarlıkça kullandırılan faiz desteği tutarına ilgili bankaca bu kapsamdaki krediye uygulanan faiz oranı uygulanmak suretiyle tespit edilecek meblağın 5 işgünü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere Saymanlık hesabına yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu meblağ Müsteşarlıkça Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına verilecek talimata istinaden ilgili bankanın anılan Banka nezdindeki karşılık hesabından virman yapılmak suretiyle tahsil edilir.
Turizm Yatırımları
Turizm Yatırım belgesi veya Turizm İşletme Belgesi nin geçerlilik süresinin belirlenmesi ve onaylı belgenin ibraz edilmesi kaydıyla, belgeli turizm yatırımları veya işletmelerinin 2004 yılı Nisan ayından sonraki elektrik enerjisi giderlerinin, şantiye dönemi de dahil olmak üzere o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark Hazinece karşılanır. 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi veya 12/4/2002 tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinden yararlandırılması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.
Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakan, yukarıdaki maddelerde belirtilen değerleri bir katına kadar artırmaya veya %75 oranında azaltmaya yetkilidir.

Bütçeden yapılacak ödemeler ?
Yatırımların desteklenmesi için her yıl bütçe kanunu ile ayrılan ödenek çerçevesinde teşvik belgeli olup olmadığına bakılmaksızın ilgili mevzuatında öngörülen esas ve usuller çerçevesinde aşağıda belirtilen ödemeler yapılabilir:
a)Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler,
b)KOBİ yatırımları ile ilgili mevzuat uyarınca yapılacak ödemeler,
c)İlgili Bakanlar Kurulu kararı uyarınca yatırım ve işletme kredilerine ait devam eden ödemeler,
ç)Yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili olarak daha önceki kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde öngörülen (Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi, Fon Kaynaklı Kredi, Bütçe Kaynaklı Kredi, Teşvik Primi veya KDV Desteği, Enerji Desteği, SSK Primi gibi) ödemeler,
d)Daha önceki kararlara göre yatırım teşvik belgesine ilişkin müracaatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılan tutarlar ve zayi olan belgelerle ilgili olarak mevzuatı gereği iade edilmesi gereken tutarlar,
e)İlgili Bakanlar Kurulu kararı uyarınca öngörülecek yatırım ve/veya işletme kredileri.
(2)Ödemeler, Müsteşarlıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılıyla yapılır.

Devir, satış, ihraç, kiralama ?
Yatırım tamamlama vizesi yapılmış yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip 3 yılı doldurmuş olması halinde serbesttir.
3 yıllık sürenin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın, tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizatın, yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;
a)Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri,
b)yatırım teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,
c)İhracı,
ç)Kiralanması,
Müsteşarlığın iznine tabidir.
(3)yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya hizmetlerin yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcı tarafından satın alınması koşuluyla diğer bir yatırımcıya herhangi bir ücret alınmaksızın geçici olarak verilmesi veya kiralanması Müsteşarlığın iznine tabidir.
(4)yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırımlardan tamamlama ve belgede kayıtlı özel şartların vizesi yapılabilecek durumda olan firmaların cebri icra takiplerine konu olması veya iflas masasına girmesi durumunda, yatırımcı, icra ve iflas organı tarafından icra ile satışın veya iflasın kesinleşme tarihinden önce talep edilmesi halinde Müsteşarlıkça yatırım teşvik belgesi nin tamamlama vizesi yapılabilir. Ancak, satışın kesinleşmesi halinde kesinleşme tarihi itibarıyla varsa satış için gerekli süreleri doldurmamış olan makine ve teçhizata yönelik olarak yararlandırılan destekler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.
(5)Yatırımcı firmanın ilgili kanun hükümlerine göre tasfiyeye girmesi halinde de firmanın, ilgili tasfiye kurulunun veya organının talebi üzerine dördüncü fıkra hükümlerine göre işlem yapılabilir.

Yatırımın nakli ?
yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırımların nakline, bölgesel ve sektörel kısıtlamalara bağlı olarak ve gidilecek yöreye göre fazladan yararlanılan desteklerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca geri ödenmesi koşuluyla Müsteşarlıkça izin verilebilir.
Yatırımın süresi ve tamamlama vizesi
yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirmeler sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde yatırım teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. İlgili diğer mevzuat gereği başka bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi diğer belgelerin temini veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu firmaların faaliyetlerini durdurmalarından veya yürütememelerinden kaynaklanan süre nedeniyle, yatırımın verilen ek süreler de dahil belgede kayıtlı yatırım süresi sonuna kadar gerçekleştirilemediğinin yatırımcılar tarafından tevsik edilerek talep edilmesi halinde Müsteşarlıkça proje bazında ek süre verilebilir.
Bu Karar’a istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek mücbir sebep veya fevkalade hal durumlarında bu süre Müsteşarlıkça değerlendirilerek ilave ek süre verilebilir.
yatırım teşvik belgesinde yatırıma başlama tarihi Müsteşarlığa veya odaya müracaat tarihidir.
Yatırımın gerçekleme durumu, altışar aylık dönemler halinde Müsteşarlığa bildirilir.
Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi halinde Müsteşarlıkça re’sen tamamlama vizesi işlemleri başlatılabilir.
(6)Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde, yatırım teşvik belgesinin kapatma işlemleri için ticaret ve sanayi odaları, sanayi odaları, ticaret odaları, deniz ticaret odaları, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.
Yatırımların öngörülen süre içinde tamamlanamaması ve 4 ncü —de belirtilen asgari ve azami yatırım tutarlarına uyulmaması haline teşvik belgeleri iptal edilerek veya kısmi olarak müeyyide uygulanarak sağlanmış olan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde ilgililerden geri alınır.

Belge zayii ?
Yatırım teşvik belgesi veya eki belgelerin zayi olması nedeniyle yatırımcı tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda; bütçeye irat kaydedilmek üzere, tasdiki istenilen her bir belge için 200 Yeni Türk Lirası Saymanlık hesabına yatırılır. Söz konusu meblağ iade edilmez.
Karar’a ilişkin uygulama
yatırım teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar
tarafından uygulanması zorunludur.
Müsteşarlık, tebliğler ile belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bu Karar kapsamındaki uygulamaya yönelik bazı işlemlerin yürütme yetkisini diğer kurum ve kuruluşlara devredebilir.
Müsteşarlık, bu Karar’ın uygulanmasını teminen; makro ekonomik politikalar ve gelişen şartlar göz önünde bulundurularak gerekli tedbirleri almaya, yasal düzenlemeler yapmaya, çeşitli kurum ve kuruluşlara verilecek görevlere ilişkin esas ve usulleri tebliğler ile belirlemeye, ilgili kuruluşlardan bilgi istemeye, bu Karar’da öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir ve haklı sebeplerin varlığı halinde yatırım teşvik belgesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmaya, yatırımlarda öngörülen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemeye ve denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almaya, belgelerde tahrifat yapan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belge veren yatırımcıların işlemlerini sınırlamaya, teşvik belgelerini iptal etmeye veya yatırım teşvik belgesi kapsamında sağlanan destek unsurlarına yönelik kısmen veya tamamen müeyyide uygulamaya yetkilidir.
Bu Karar ve bu Karar’a ilişkin olarak çıkarılacak tebliğlerde belirlenen hükümlere aykırı davranan, yatırım teşvik belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, yatırım teşvik belgesi ile diğer belgelerde tahrifat yapan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belge veren yatırımcıların yaralandıkları destek unsurları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca kısmen veya tamamen geri alınır.

Turizm Yatırımları nasıl yapılması için firmamızla irtibata geçiniz
Poyraz Danışmanlık

0312 481 34 88 0532 600 33 77