Ubb Yeni

Ubb Yeni

UBB Kaydı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının amacı

İlaç ve tıbbi cihazların ihale, teklif, sipariş, nakliye, satın alma, stok, hastaya order, fatura ve ödeme gibi ticaretin tüm süreçlerinin konuyla ilgili her kişi ve kurum tarafından elektronik ortamda yürütülebilmesi projenin ulaşmak istediği temel hedeftir. Ulusal Bilgi Bankası(UBB) e-ticaret için temel altyapıyı sağlamış olacaktır. Ulusal Bilgi Bankası(UBB), tüm tarafların kendi iç sistemleri de dahil olmak üzere, tedarik zincirinin her halkasında, tamamen aynı verilerin kullanmalarını sağlayacaktır. Bu kavram Temel Veri Hizalaması (Master Data Alignment) olarak bilinir ve ürünler, perakende satış fiyatları, tanıtım, bulunduğu yer, nakliye, sınıflama vb. çeşitli gereksinimler için güncel ve doğru veritabanlarının idame edilmesini kapsar.

Sisteme kayıt olmayan firmaları ne tür bir süreç bekliyor?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde dünya çapında üst düzey kalitede bir e-sağlık enstrümanı Türk Sağlık Sitemine entegre olmuş olacaktır. Kazanımlar ve faydalar tüm satıcı tarafı, alıcı tarafı ve ödeyici tarafları arasında paylaşılacaktır. Hedef 2007 yılı içerisinde tedarikçi ve ürün bazında verileri %99’lar düzeyinde kayıt altına almaktır. Sisteme dahil olmayan tedarikçiler için sonuç olarak tanınmama ve akredite olamama durumu ortaya çıkacak geri ödeme talebinde bulunamayacaklardır.

Kayıt için hangi evraklar gönderilecektir?
Firmaların sisteme kaydının onaylanması için aşağıdaki evrakların gönderilmesi gerekmektedir

•Tedarikçi Firma Kayıt Formu (Form sistem kullanılarak doldurulacak ve yazılı çıktısı imzalanarak gönderilecektir.
•Kullanıcı Kayıt Formu (ları) [Form(lar) sistem kullanılarak doldurulacak ve yazılı çıktıları imzalanarak gönderilecektir.
•Firma İmza sirküleri aslı
•Ticaret ve/veya Sanayi odası kayıt belgesi aslı
•Taahütname
Tüm veri girişlerinde hem elektronik ortam hem de kağıt kopyaları gereklimidir?
Hayır. Sadece firmaların sisteme kaydı aşamasında yukarıda belirtilen evraklar talep edilmektedir. Daha sonraki her tür veri girişi ve iletişim sadece elektronik olarak yürütülecektir

Hangi tıbbi ürünler kaydedilmelidir? Tıbbi cihazın tanımı nedir?
13 Mart 2002 tarih ve 24694 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin dördüncü maddesinin (i) ve (n) bentlerinde tanımlanan tüm malları kapsamaktadır: Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin dördüncü maddesinin (i) ve (n) bentleri aşağıda aynen verilmiştir:

i) Tıbbî cihaz: İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu, farmakolojik, kimyasal, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat, fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeleri (bundan sonra, “cihaz” olarak anılacaktır),

n) İn vitro tıbbi tanı cihazı: Genel laboratuar kullanımına yönelik cihazlar, özellikleri bakımından üreticileri tarafından bilhassa in vitro inceleme amaçlı kullanılmıyorlar ise, in vitro tıbbî tanı cihazı değildir. Üreticinin sadece, fizyolojik veya patolojik durum veya kalıtımsal anomalilerle ilgili bilgi edinmek veya güvenlik seviyesini ve muhtemel kullanıcılara uygunluğunu tespit etmek veya tedavi edici tedbirleri izlemek için tek başına veya birlikte kullanılmasına bakılmaksızın, insan vücudundan alınan kan ve doku bağışlarını da içeren numunelerin incelenmesinde in vitro kullanmayı amaçladığı, ayıraç (reaktif), ayıraç ürünü, kalibratör, kontrol materyali, kit, araç, gereç, ekipman veya sistem olan bütün tıbbî cihazları ve vakumlu özelliğe sahip olsun veya olmasın, üreticileri tarafından özellikle, in vitro tıbbî tanı incelemesi için insan vücudundan alınan örneklerin konulması ve muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan numune kaplarını.

Ulusal Bilgi Bankasında ürünlerin fiyat bilgileri yer alacak mı?
İlaçlar için evet. Ülkemizde ilaçların fiyatları kanun gereği Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiği için “Perakende Satış Fiyatları” Ulusal Bilgi Bankasında yer alacak ve erişime açık olacaktır.

Tıbbi cihazlar için evet. Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olarak faaliyetlerini sürdüren firmaların, sistemde onaylı veya yeni ‘Y’ konumunda bulunan ve SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GERİ ÖDEMELERİNE ESAS ÜRÜNLERİNİN FİYAT BİLGİLERİNİ 22.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE SİSTEME GİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.

UBB sisteminde 22.12.2008 tarihi itibariyle ‘Y’ yeni konumunda olup’ta fiyat bilgileri girilmeyen ürünlerin bu tarihten sonra UBB onayı için değerlendirmeleri fiyat bilgileri girilinceye kadar gerçekleştirilmeyecektir. Öte yandan sistemde 22.12.2008 tarihi itibariyle Onaylı olan ürünlerin fiyat bilgileri 31.03.2009 tarihine kadar girilmemesi durumunda bu tarihten sonra UBB’de Sosyal Güvenlik Kurumu Kontrolü kaldırılacağından ürünler Yeni ‘Y’ konuma geçirilecektir. Ürün fiyat bilgileri girişlerinin yapılması, sistemde ürün üzerinde yeni tarihle güncellenmeyeceğinden ürün kayıt/onay bilgileri ‘Y’ yeni Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olarak faaliyetlerini sürdüren firmaların, sistemde onaylı veya yeni ‘Y’ konumunda bulunan ve SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GERİ ÖDEMELERİNE ESAS ÜRÜNLERİNİN FİYAT BİLGİLERİNİ 22.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE SİSTEME GİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Firma tarafından UBB kaydı yapılan bir ürün Bilgi Bankasında hemen görünmekte midir?

Hayır. Firma tarafından yapılan yeni ürün kayıtları ve ürün bilgisi güncellemeleri önce konusunda uzman kişiler tarafından kontrol edilmekte ve onaylanmaktadır. Onaylanan ve veri kalitesi yeterli düzeyde olan ürünlerin bilgileri ancak ondan sonra toplumun kullanımına açılmaktadır. Yeni bir ürünün onay süreci 7 güne kadar çıkabilecektir. Firma tarafından yapılacak kayıttan sonra ürün onaylanacak ve haftalık olarak oluşturulacak güncelleme listeleri ile duyurulacaktır.

Bu nedenle yeni ürün ekleme ve ürün bilgisi güncelleme işlemleri için son ana kadar beklenmemelidir. Ürünlerin bazı bilgilerinin güncellemeleri bazen gelecek bir tarihten itibaren geçerli olmak zorundadır. Bu gibi durumlarda da ilgili tarihi beklemeye gerek yoktur. Veri bildirim formlarının tümünde “5. Veri Geçerlilik Başlangıç Tarihi” alanına verinin geçerli olmasının istendiği tarihin yazılması yeterlidir

Ubb Yeni nasıl yapılması için bizimle iletişime geçiniz;

Poyraz Danışmanlık
www.poyrazdanismanlik.com
info@poyrazdanismanlik.com
poyrazdanismanlik@gmail.com
0312 481 3 488 pbx -0532 600 33 77