Yabancı Çalışma İzni Takip

Yabancı Çalışma İzni Takip

1.Ön İnceleme: Firmanız ve yabancıdan evrakının temini ön inceleme ve değerlendirme yapılarak sonucun önerilerimizle birlikte firmanıza ve yabancıya bildirilmesi.

2.Hizmet Sözleşmesinin imzalanması: Teklifimizin kabulü halinde, Poyraz Danışmanlık hizmeti, sorumlulukları ve fiyat teklifini içeren hizmet sözleşmesinin imzalanması.
3.Evrak asıllarının istenmesi: Sözleşme onayından sonra firma ve yabancının evrakı kontrol edilerek başvuru dosyanın hazırlanması, varsa noksanların tamamlanarak imza için firma ve yabancıya gönderilmesi,

4.Başvuru için ikamet İzni: Başvuru için gerekli olan, en az 6 ay süreli çalışma veya oturum amaçlı ikamet izni alınması.

5.Çalışma vize başvurusu: İkamet izni (Mad-4) alınamayan yabancılar için kendi ülkelerindeki Türk Konsolosluklarından çalışma vizesi alabilmeleri için gerekli bilgi ve yönlendirmenin yapılması.

Not: Başvuru yapılabilmesi için ikamet izni veya çalışma vize başvurusundan “Md.4 ve Md. 5” birisinin dosyaya konması zorunludur.

6.YÖK Denklik Yazısı: Yabancının mesleği mühendis ise, Türk Yüksek öğretim kurumundan “YÖK” denklik ve ayrıca lise denklik yazılarının alınması, (Bunun için lisans diploma aslı ve ders notları ile lise diploma aslı ve ders notları gereklidir.)

7.Başvuru takip ve sonuçlandırma: İzin başvurusu yapılması, takip edilerek Bakanlık kararları doğrultusunda sonuçlandırılması, çıkan belgenin kullanım kılavuzu ile birlikte Firmaya gönderilmesi.

8.Bilgilendirme: Yabancı personel çalışma izni alım süreci prosedürleri, izin kullanım sürelerinin izlenmesi, yabancı ve firmanın bilgilendirilmesi, işlemlere tam zamanında başlanması.

9.Çalışma vizesinin onaylanması: İzin alındıktan sonra yabancının ülkesindeki Türk konsolosluğundan daha önce yapılan çalışma vizesi başvurusunun, yabancı tarafından aynı Türk konsolosluğundan çalışma vizesi olarak onaylatması için yönlendirilmesi,

10.Çalışma amaçlı İkamet İzni: Çalışma izni çıktıktan sonra, Çalışma iznine bağlı ikamet izni alınması zorunlu olduğundan ilgili emniyet makamlarından çalışma amaçlı ikamet izni alınması,

11.Süre alınması: Çalışma ve ikamet izinleri sürelerinin takibi, firma ve yabancıya bilgi verilmesi ve izin uzatma dosyasının hazırlanarak zamanında Bakanlığa başvuru yapılması,

12.Sonlandırma: Çalışma izin süresinin uzatılmaması ve yabancının ülkesine dönüş yapmak istemesi halinde yabancının ilgili kurumlardaki işlemlerinin sonlandırılması,

Yabancı Çalışma İzni Takip nasıl yapılması için firmamızla irtibata geçiniz

Poyraz Danışmanlık
0312 481 34 88  0532 600 33 77