Yabancı Personel Çalışma İzni

yabancı çalışma izni nasıl alınır

Yabancı çalışma izni Yabancı çalışma izni nasıl alınır? Yurtiçinden yapılabilecek çalışma izin başvuruları - Yabancının türkiyede ikametinin bulunması halinde veya mevcut çalışma izninin uzatılması taleplerinde • Türkiye’de ikamet eden ve en az altı ay süreli geçerli ikamet izni olan (Öğrenciler hariç) yabancılar veya bunların işverenleri çalışma izni veya süre uzatım başvurularını doğrudan Çalışma

Read more
yabancı personel çalışma izni

Yabancı personel çalışma izni 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre, Yabancılar, alacakları çalışma izinleri ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız (kendi nam ve hesabına) olarak da çalışabileceklerdir. Buna göre, çalışma izinlerinin üç grupta verilmesi düşünülerek düzenleme yapılmıştır. Poyraz Danışmanlık

Read more
yabancı işçi çalıştırma yönetmeliği

Yabancı personel çalışma izni almak  için danışmanlık hizmetlerimiz (daha&helliip;)

Read more
yabancı işçi çalıştırma başvuru

yabancı işçi çalışma izni almak  için danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Konusunda uzman personellerimiz tarafından çalışma izni için dosyanızın hazırlanması, değerlendirilmesi çalışma izninin çıkarılması için gerekli krıterlerin hazırlanması, başvuru işlemlerinin yapılıp sonuçlanıncaya kadar takibinin yapılması  için uzman kadromuzla iletişime geçebiliriniz. Unutmayın !!!    iyi hazırlanmış

Read more
yabancı işçi çalıştırma şartları

yabancı işçi çalışma izni almak  için danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Konusunda uzman personellerimiz tarafından çalışma izni için dosyanızın hazırlanması, değerlendirilmesi çalışma izninin çıkarılması için gerekli krıterlerin hazırlanması, başvuru işlemlerinin yapılıp sonuçlanıncaya kadar takibinin yapılması  için uzman kadromuzla iletişime geçebiliriniz. Unutmayın !!!    iyi hazırlanmış

Read more
yabancı işçi çalıştırma

yabancı işçi çalıştırma yabancı işçi çalışma izni almak  için danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Konusunda uzman personellerimiz tarafından çalışma izni için dosyanızın hazırlanması, değerlendirilmesi çalışma izninin çıkarılması için gerekli krıterlerin hazırlanması, başvuru işlemlerinin yapılıp sonuçlanıncaya kadar takibinin yapılması  için uzman kadromuzla iletişime geçebiliriniz.

Read more
süresiz yabancı personel çalışma izni

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın verilebilir yabancı personel çalışma

Read more
süreli yabancı personel çalışma izni

süreli yabancı personel çalışma izni çalışma izinleri “Yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir”.İlk defa alınan bir yıllık çalışma izni, süre uzatımı talepleri ile 3 yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda, yabancı personelin çalışacağı şirketin, şirket

Read more
bagımsız yabancı personel çalışma izni

bagımsız yabancı personel çalışma izni Yabancıların, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmeleri, yaptıkları görevin ülkenin ekonomik kalkınma açısından katma değeri bulunması ve istihdamın faydalı görülmesi halinde düzenlenebilir. yabancı personel çalışma izni almak  için danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Konusunda uzman personellerimiz tarafından çalışma izni için

Read more
YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI

YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI yabancı personel çalışma izni almak  için danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Konusunda uzman personellerimiz tarafından çalışma izni için dosyanızın hazırlanması, değerlendirilmesi çalışma izninin çıkarılması için gerekli krıterlerin hazırlanması, başvuru işlemlerinin yapılıp sonuçlanıncaya kadar takibinin yapılması  için uzman kadromuzla iletişime geçebiliriniz.

Read more