Yatırım teşvik

yatırım teşvik belgesi örneği

Yatırım Teşvik belgesi işlemleri Belgedeki ihracat taahhüdünün kapatılması için gerekli evraklar;  1. Başvuru dilekçesi,  2. DAB. – GÇB ve fatura aslı ve fotokopileri  3. Yatırım Teşvik Belgesi aslı Belge süre uzatımı başvurusu için gerekli evraklar;  1. Başvuru dilekçesi 2. Yatırım Takip Formu 3. Yatırım Teşvik Belgesi aslı Devir eden ve devir veren firmalar için ayrı ayrı; 1. Başvuru dilekçesi  2. Yatırım

Read more
yatırım teşvik belgesi kdv

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aranılacak belgeler şunlardır: Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı müracaat dilekçesi, Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı ve kaşeli bir nüsha Yatırım

Read more
yatırım teşvik belgesi mevzuatı

Yatırım Teşviki nedir ?   Devletin, yatırım hacminin arttırılması amacıyla, bu konularda önceliği olan yörelere daha çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda verilen ve yatırımcıya sunulan desteklerin tümüne yatırım teşviki denir.   Yatırım teşvik belgesi nedir ?    Yatırım teşvik belgesi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer yaratmak, teknoloji

Read more
Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA GEREKLİ BELGELER 1.     Yatırım Teşvik Belgesi, İthal/Yerli Makine Listesi ve Döviz Kullanım Belgesi aslı 2.     Gerçekleşen makine alımları için Gümrük Giriş Beyannamesi (ithal) ve Fatura (Yerli) alım fotokopileri 3.     Bina İnşaat ve Diğer yatırım harcamaları varsa fatura fotokopileri 4.     İthal ve Yerli Makine Gerçekleşme Listeleri 5.     Bina İnşaat ve Diğer

Read more
yatırım teşvik belgesi nerden alınır

Teşvik Nasıl Alınır ? Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi verileceği anlamına gelmez.

Read more
yatırım teşvik belgesi hazine

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ  Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. YATIRIM TEŞVİKİ ALARAK ELDE EDEBİLECEKLERİNİZ ŞUNLARDIR Kdv istisnası Gümrük vergisi

Read more
yatırım teşvik belgesi 2011

TURİZM YATIRIM TEŞVİK BELGESİ I – TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, 2- Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek), 3- Küp şeker, 4- 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları,

Read more
yatırım teşvik belgesi nasıl alınır

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR Yatırımcının yatırım yapması, istihdam yaratması maksadıyla devlet desteklerinden yararlanması için verilir. Tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla Yatırım Teşvik

Read more
yatırım teşvik belgesi nedir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA HANGİ DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANILIR ? a) Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası: Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu'ndan istisnadır. b) Yatırım İndirimi: 24.04.2003 Tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4842 nolu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Read more
Yatırım Teşvik Belgesi 2011

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Yatırım teşvik belgesi ile ilgili genel bilgiler için aşağıda bir metin mevcuttur. Fakat biz o metni okumanıza karşı olmamakla birlikte, bizi aramanızı öneririz. Konusunda uzman arkadaşlarımızla, yatırımınıza dair her olasılığı karşılıklı irdeleyebilir, sizin için maksimum yatırım desteği sağlayacak argümanlara birlikte karar verebiliriz. Bunun için bizi aramanız yeterlidir. Firmamızda

Read more