Yatırım Teşvik Alımında Gereken Evraklar

Yatırım Teşvik Alımında Gereken Evraklar

1. İmza sirküleri, (Noter tasdikli olacaktır)

2. Ticaret Sicil Gazeteleri, (Kuruluş, sermaye, adres, unvan, son imza yetkisi değişikliğine ait olanlar)

3. Vergi levhası fotokopisi,

4. İthal ve Yerli alınacak makinelerinizin Proforma faturaları, (varsa katalogları)

5. Şirket ortaklarının şahsi vergi dairesi adı ve hesap numaraları listesi,

6. Şirket ortaklarının 3–4 satırlık kısa özgeçmişleri yazısı,

7. İnşaat harcaması için inşaatın toplam kapalı alanının m2’si,

8. Yatırım yeri Mülkse tapu fotokopisi, kiralık arsa için 10, bina için 5 yıllık noter tasdikli kira sözleşmesi,

9. Gelişmiş yörelerde yapılacak tevsi yatırımlarında aynı iş kolunda iki yıldan beri faaliyette bulunduğuna dair Sanayi Odasından alınacak resmi yazı,

10. Yatırım Organize Sanayi Bölgesinde ise, yer tahsisine ait yazı, tapusu varsa tasdikli sureti, kiralıksa mülk sahibinin imza sirküleri ve tasdikli tapu sureti,

11. Kapasite raporu, (Tevsi yatırımlarında gereklidir. Oda Tasdikli olacaktır.)

12. Yatırım Bilgi formu,

13. Müracaat harcı makbuzu (Merkez Bankasına gelişmiş ve normal yöreler için 400 Yeni Türk Lirası, kalkınmada öncelikli yöreler için 200 Yeni Türk Lirası yatırılacak.)

14. Vekâletname

Yatırım Teşvik Alımında Gereken Evraklar nasıl yapılması için firmamızla irtibata geçiniz
Poyraz Danışmanlık

0312 481 344 88 0532 600 33 77