yatırım teşvik belgesi

yatırım teşvik belgesi

TEŞVİK BELGESİ ALIMI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
POYRAZ DANIŞMANLIK
 • Yatırım kararı öncesi firmanızı bilgilendirir. Yatırım yeri seçimi, Yatırım cinsleri menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.
   
 • Firmanızın satın alacağı ithal ve yerli makineler hakkındaki ihtiyacınızı, Yatırım yeri ve yapılacak yatırım tutarı hakkındaki bilgileri sorar. Firmanıza ait başvuru evraklarınızı isteyerek başvuru dosyanızı hazırlar. 
   
 • Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için talep edilen 2872 sayılı Çevre kanunun 10. maddesine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı yazısının alınmasını sağlar.
   
 • Dosyanızı ilgili kuruma başvuru yapar, ortalama 10-20 gün içinde Yatırım Teşvik Belgeniz sonuçlanır. 
   
 • Belgenizi firmanıza gönderirken, belge ile ilgili haklarınız, sorumluluklarınız, kullanım süresince yapılması gerekenlerin yazıldığı kullanma kılavuzunu verir.
   
 • Belgenizin kullanımı aşamasında malların fiyatlarında, miktarlarında, modellerinde değişiklik istediğiniz takdirde ilgili kurumdan gerekli işlemleri kısa sürede gerçekleştirir. 
   
 • Belgenizin kullanımı aşamasında bildirim yükümlülüklerinizi, firmanızı arayarak, mail, faks veya telefonla hatırlatır, kurumdaki işlemlerinin gerçekleştirir.
   
 • Yatırımınızın tamamlanması halinde, gerçekleşme bilgilerinin firmanızdan alır, Yatırım durumunu kontrol eder. Gerçekleşmenin yeterliliği hakkında bilgilendirir, sorun olmaması halinde belgenizin kapatılması (Tamamlama vizesi) işlemlerin başlatır. 
   
 • Kurum uzmanlarının Tamamlama vizesi için yapacakları ekspertiz programlarını organize ederek belgenizin kapatılmasını sağlar.
TEŞVİK BELGESİ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.     Nasıl Kullanılır: Yerli ve ithal Makine Teçhizat alımlarınızda, yerli firma veya Gümrük idareleri makine listelerinize gerekli bilgiyi yazıp onaylamaları ile Gümrük Vergisi, KDV ve Fon ödemeden Yerli ve İthal makine alabilirsiniz.
2.     Gerçekleşme Bilgisi: Belge kapsamında yapılan yatırımların gerçekleşme durumları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Hazine Müsteşarlığı’na bildirilir.
3.     Faiz Desteği:Teşvik belgeli yatırımınızı gerçekleştirmek maksadıyla bir yıldan daha uzun süreli alacağınız
3 ncü bölgelerdeTL kredilerinde 3 puan, Döviz kredilerinde 1 puan,
4 ncü bölgelerdeTL kredilerinde 5 puan, Döviz kredilerinde 2 puan,
Faiz desteği uygulanacaktır.
4.     Değişiklikler: İhtiyacınız olan makineleri belgenize sonradan ekleyebilir ve değişiklik yapabilirsiniz.
5.     Makine Alımları: Makinelerinizi, proforma fatura aldığınız firmalardan almak zorunda değilsiniz. İstediğiniz firmadan istediğiniz markayı, günün gerçek fiyatları ile İthalde (+) / (-) %50, Yerli alımlarda (+) / (-) %50 değerleri içinde listede değişiklik yapılmaksızın satın alabilirsiniz.
6.     Harcama belgeleri:Teşvik belgesi başvurusundan önce  ve süre bitiminden sonra aldığınız harcama faturaları Teşviklerden yararlanmaz.
7.     Tamamlama Vizesi:Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımınızı tamamladıktan sonra belgenin kapatılması “Tamamlama Vizesi” zorunludur. Fatura ve diğer belgelerinizi ayrı bir klasörde saklayınız. Tamamlama vizesinin yapılamaması, aldığınız devlet yardımlarını cezaları ile birlikte geri ödemenize sebep olacaktır.
8.     Kullanma Kılavuzu: 4M, Belgenizi başarı ile kullanmak ve zamanında işlem yapmanız için kullanım kılavuzunu belgenizle birlikte verecektir.
9.     Süreler:Yatırım Teşvik Belgenizin süresi içinde yatırıma başlanmış ise ek süre alınabilir. Ek süre, belgede yazılı orijinal sürenin yarısı kadardır.
10.Asgari Yatırım Sınırı: Belge çıkarma sırasında talep ettiğiniz makinelerin tamamını almak zorunda değilsiniz. Kurulacak tesiste yatırımın bütünlüğünün sağlanması, mamul imalatının gerçekleşebilmesi, asgari yatırım tutarınızın;
3 ve 4 ncü bölgeler için 500.000 TL,  1 ve 2 nci bölgeler için 1.000.000 TL. sınırını aşması gerekmektedir.

 

TEŞVİK BELGESİ ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Proje hazırlık için gerekli diğer evraklar
1.           Yatırım Bilgi formu
2.           Müracaat Harcı Makbuzu
3.           Beyan ve Taahhüt 
4.           İmza sirküleri
5.           Ticaret Sicil Gazeteleri
6.           Kapasite Raporu
7.           İthal ve Yerli alınacak makinelerinizin listesi (Varsa Proforma faturaları)
8.           Şirket Ortaklarının Kısa özgeçmişleri (Doğum yılı, tarihi, tahsili ve tecrübe yılı yeterlidir.)
9.           Kiralık ise yıllık kira sözleşmesi,
10.      Vergi Levhası fotokopisi
11.      SSK Borcu Yoktur Yazısı (Kanun : 5510)
12.      Çevresel Etki Değerlendirmesi “Olumlu Kararı”  veya  “Gerekli Değildir Kararı”
 
Poyraz Danışmanlık
www.poyrazdanismanlik.com
info@poyrazdanismanlik.com
poyrazdanismanlik@gmail.com
0312 481 3 488 pbx -0532 600 33 77