Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA
GEREKLİ BELGELER
1.     Yatırım Teşvik Belgesi, İthal/Yerli Makine Listesi ve Döviz Kullanım Belgesi aslı
2.     Gerçekleşen makine alımları için Gümrük Giriş Beyannamesi (ithal) ve Fatura (Yerli) alım fotokopileri
3.     Bina İnşaat ve Diğer yatırım harcamaları varsa fatura fotokopileri
4.     İthal ve Yerli Makine Gerçekleşme Listeleri
5.     Bina İnşaat ve Diğer Yatırım Harcamaları
6.     Yatırım Takip Formu
7.     Karar ve Taahhütname
8.     Kredi Kullanım Yazısı (Kredi kullanılmış ise)
9.     İmza Sirküleri
Poyraz Danışmanlık
www.poyrazdanismanlik.com
info@poyrazdanismanlik.com
poyrazdanismanlik@gmail.com
0312 481 3 488 pbx -0532 600 33 77