yatırım teşvik belgesi örneği

Yatırım Teşvik belgesi işlemleri Belgedeki ihracat taahhüdünün kapatılması için gerekli evraklar;

 1. Başvuru dilekçesi,

 2. DAB. – GÇB ve fatura aslı ve fotokopileri

 3. Yatırım Teşvik Belgesi aslı Belge süre uzatımı başvurusu için gerekli evraklar;

 1. Başvuru dilekçesi

2. Yatırım Takip Formu

3. Yatırım Teşvik Belgesi aslı Devir eden ve devir veren firmalar için ayrı ayrı;

1. Başvuru dilekçesi

 2. Yatırım Teşvik Belgesi aslı

 3. Devir yapılacak listenin (Yerli veya ithal) asılları ve fotokopileri

 4. Üç nüsha yeni liste

 5. Devir ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı

 6. Firmalar arası devir protokolü İthal veya Yerli Listelerin revizesi (değiştirilmesi) için gerekli evraklar;

 1.Başvuru Dilekçesi

2.Teşvik Belgesi fotokopisi

3.Revize yapılacak listenin aslı ve bir adet fotokopisi

4.Üç adet yeni liste.

 5.İmza sirküsü fotokopisi

 6.Fatura ve GGB fotokopileri

7.SSK Müdürlüğünden alınacak yazı Yatırım Teşvik Belgesi İptal Başvurusu için gerekli evraklar;

1. Başvuru dilekçesi

2. Yatırım Teşvik Belgesi aslı

 3. İthal/Yerli Makine listeleri asılları

4. Döviz ve Kredi Kullanım formu aslı

 5. İptal istemi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı

 6. Taahhütname

7.SSK Müdürlüğünden alınacak yazı;

Poyraz Danışmanlık
www.poyrazdanismanlik.com
info@poyrazdanismanlik.com
poyrazdanismanlik@gmail.com
0312 481 3 488 pbx -0532 600 33 77