yatırım teşvik belgesi revize

 

Yatırım teşvik belgesi revize

POYRAZ DANIŞMANLIK
1.           Yatırım Teşvik Belgenizde meydana gelen değişiklikler için firmanızı bilgilendirir. Menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.
2.           Firmanızın satın alacağı ithal ve yerli makinelerde yapılabilecek değişiklikleri, satın alma kararı öncesi değişikliğin yapılıp yapılamayacağı hakkında firmanızı bilgilendirir.
3.           Belgeye eklenecek ilave makine talebinizin 2872 sayılı Çevre kanunun 10. maddesine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına girip girmediğini inceler ve isabetli karar vermenizi sağlar.
4.           Revize dosyanızı hazırlar, ilgili kuruma başvuru yapar, ortalama 7-10 gün içinde revize edilmiş Yatırım Teşvik Belgeniz ve ekleri firmanıza gönderilir.
5.           Belgenizin kullanımı aşamasında malların fiyatlarında, miktarlarında, modellerinde, şirket adres ve unvanında yapılan değişikliğin işlenmesini istediğiniz takdirde ilgili kurumdan gerekli işlemleri kısa sürede gerçekleştirir.
MAKİNE LİSTELERİNDE MİKTAR ve FİYAT REVİZESİ
Miktar Revizesi: İthal veya yerli makine listenize ihtiyacınıza uygun ilave makine artışı yada değişikliği talebinde bulunabilirsiniz.
Fiyat Revizesi: İthal veya yerli makine listelerinizde yazılı makinelerin  (+) / (-) %50 değerlerini geçmesi halinde makine alımlarında önce fiyat revizesi için başvurusu yapılması gerekmektedir.
TEŞVİK BELGESİNİN REVİZESİ

Teşvik Belgesi değerlerinin veya içeriğinin değiştirilmesidir.

Finansman Revizesi: Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarında %100’ün üzerinde meydana gelecek artış veya %50’nin üzerindeki azalışlarda teşvik belgesinin finansman revizesi yapılabilir.

Kredi Miktar Değişikliği: Belgede öngörülen İç/Dış/Döviz Kredisi oranlarındaki değişiklik talepleri için Finansman İhtiyacı değişikliği yapabilirsiniz.

Yatırım Konusu Değişikliği: Teşvik belgesinde öngörülen yatırım yerine farklı yatırım yapılması halindeki değişiklik talepleridir.

Şirket Adres ve Unvan Değişikliği: Yatırım yeri veya şirket unvan değişikliği halinde belge kullanımınızda ve kapanmasında problem yaşamamanız için zamanında değişiklik talebinizin yapılması gerekmektedir.

Değişikliğin yapılmaması halinde yanlış firma veya adrese yapılan bildirimler alınamayacağı için birçok hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. Yasaya göre değiştirilmemiş önceki adresiniz kanuni tebliğ adresi olduğundan, size ulaşmamasına rağmen bildirim yapmadığınız için tebliğ edilmiş sayılır.

Tasdikli Suret Çıkartma: Yatırım Teşvik Belgesi ve Eki olan İthal/Yerli Makine Listesi ile Döviz Tahsis Belgesinin kayıp edilmiş olması halinde, her bir belge için 300 TL x 4 belge = 1.200 TL kayıp harcı ödenerek tasdikli suret talebi için revize talebinde bulunarak yatırım teşvik kapsamında desteklerden yaralanmaya devam edebilirsiniz. Fotokopi ve ya noter tasdikli belgelerle ithalat veya yerli makine alımı yapamazsınız.

Yatırımların Nakli:

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir.

Ancak, Müsteşarlıktan izin alınmak ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi daha yüksek bölgelere veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.

İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların diğer bölgelere taşınması serbesttir.

Ancak bu durumda, varsa taşınma tarihinden itibaren bakiye yatırıma katkı tutarı için indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulaması yapılmaz.

Beş yıllık süreyi doldurmuş ancak tamamlama vizesi yaptırılmamış yatırımlar için, taşınma öncesinde Müsteşarlığa müracaat edilerek tamamlama vizelerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bu tür yatırımlara taşınma sonrasında da yer değişikliği izni verilebilir. Ayrıca, genel teşvik sisteminden yararlanan yatırımların yer değişikliği talepleri, yatırım dönemi de dâhil olmak üzere Müsteşarlıkça değerlendirilerek proje bazında sonuçlandırılır.

Poyraz Danışmanlık
www.poyrazdanismanlik.com
info@poyrazdanismanlik.com
poyrazdanismanlik@gmail.com
0312 481 3 488 pbx -0532 600 33 77